Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
08Конкурс за подкрепа на борбата с насилието над жени на БФЖ и Фондация BCause

Конкурс за подкрепа на борбата с насилието над жени на БФЖ и Фондация BCause

Български фонд за жените и Фондация BCause обявяват конкурс за финансиране на проекти на организации, които подкрепят жени, жертви на насилие, като поддържат центрове за настаняване, предоставят юридически, психологически и социални консултации, както и хуманитарна и медицинска помощ. В тези услуги жените и техните деца получават сигурност, защита и емоционално възстановяване, за да излязат от средата на насилие и да продължат живота си извън нея. Допустими кандидати за финансиране са и организации, които работят за овластяване на жените и момичетата, за постигане на равнопоставеност на половете, за застъпничество за промяна на законодателството, свързано с преодоляване на насилието над жени, както и такива, които имат програми за превенция и/или за работа с извършители. 

Двете фондации обединяват дарителски ресурси и експертиза за целта на настоящия конкурс в изпълнение на мисиите си – да работят за силен и устойчив нестопански сектор, както и за развитие на силно женско движение и на социална филантропия в България. Фондът е финансиран от Международния женски клубЗигрид Раузинг Тръст (Sigrid Rausing Trust), Банка ДСК и индивидуални дарители.

Какво?

Конкурсът е с общ бюджет от 40 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на организации на стойност до 5 000 лева.

Видовете дейности, които ще бъдат подкрепени са:

 • психологическо и социално консултиране на жени и деца, жертви на насилие, посредничество приконтакти с други институции, консултиране с адвокат и водене на дела по Закона за защита от домашнотонасилие, гореща телефонна линия за пострадали;
 • мобилна работа с открити приемни в малките населени места, за да могат жени от най-отдалечени села да получат достъп до подкрепа в ситуация на насилие;
 • програми за работа с извършители на домашно насилие;
 • медицински услуги/грижи за здравнонеосигурени лица, пострадали от насилие;
 • храна, включително бебешка, лекарства, дрехи, обувки, средства за квартири в помощ на жени и деца, пострадали от насилие;
 • други дейности, свързани с директна работа с пострадалите жени и деца;
 • застъпнически кампании за промяна на законодателството, свързано с борбата с насилието над жени и домашното насилие;
 • информационни и комуникационни кампании за превенция на насилието над жени.

Кога?

Срокът за кандидатстване с проектни идеи е до 23:59 часа на 10 ноември 2019 г (включително).

 • 11 октомври – 10 ноември 2019 г. – набиране на проектни предложения
 • 25 ноември 2019 г. – обявяване на одобрените организации
 • 25 – 29 ноември 2019 г. – сключване на договори и финансиране
 • декември 2019 – май 2020 г. – изпълнение на проектите и отчитане

Кой?

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза.

Критерии за оценка:

 • Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр според изискванията; приложена подписана Декларация за достоверност.
 • Капацитет и/или потенциал за изпълнение на проекта 
 • Връзка на проекта с фокуса на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати.
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите.

Проектите ще бъдат оценявани от съвместен екип от двете фондации.

Документи за кандидатстване:

 • Формуляр за кандидатстване – БФЖ. Формулярът трябва да бъде изпратен в Word формат.
 • Декларация за достоверностДекларацията трябва да бъде изпратена заедно с Формуляра за кандидатстване, с подпис и печат на законния представител на кандидатстващата организация (в pdf или jpg формат).

Допълнителна информация

Всички одобрени организации сключват Договор за целево финансиране с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 30 юни 2020 г., организациите предоставят наративен и финансов отчет по образци и указания, които ще получат от БФЖ.

Подкрепата на Български фонд за жените и Фондация BCause трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали, според условията в договора.

Документите изпратете до 10 ноември 2019 на ел. поща: office@bgfundforwomen.org. Заглавие (subject) на имейла: Конкурс за подкрепа на борбата с насилието над жени.

За допълнителна информация и въпроси, пишете ни на office@bgfundforwomen.org.


Снимка: BcauseИзточник: Български фонд за жените, 15 октомври 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

02.12.2019
Кръгла маса ”Разбирането за равенство между половете в ЕС и Русия” Кръгла маса "Разбирането за равенство между половете в ЕС и Русия"

Каним Ви да да участвате в Кръглата маса „Разбирането за равенство между половете в ЕС и ...

02.12.2019
Какво можем заедно - епизод трети Какво можем заедно - епизод трети

В третия епизод от поредицата на Дарик "Властта на гражданите или какво можем заедно“ Ви представяме ...

29.11.2019
”Ти си го избрала, ще си го търпиш”. Как П.У.Л.С. помага денонощно на жените жертви на насилие "Ти си го избрала, ще си го търпиш". Как П.У.Л.С. помага денонощно на жените жертви на насилие

Една от организациите в България, които предоставят закрила на жени и деца, жертви на насилие, е ...