Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Трафиканти набелязват момичета с проблеми в семейството

Трафиканти набелязват момичета с проблеми в семейството

Главният секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора Камелия Димитрова:


Набелязват момичета с проблеми в семейството или с по- предизвикателно поведени

- Г-жо Димитрова, увеличават ли се жертвите на трафик с цел трудова и сексуална експлоатация у нас?

- В действителност има по- скоро устойчивост в данните по линия на трафик. Към 9-месечието на 2019 г. има регистрирани 387 пострадали лица. Годишно те са между  450 и 500. Това са данни с натрупване в хода на съдебната статистика. В България превес има трафикът на хора с цел сексуална експлоатация. 258 са регистрираните пострадали, но другата устойчива тенденция е свързана с увеличаването трафика с цел трудова експлоатация - 56 са жертвите за 9 месеца, а за цялата минала година бяха 59. Отдаваме това увеличение на по-високата разпознаваемост и разкриваемост на това престъпление. Това е тенденция на европейско ниво. Трафикът с цел сексуална експлоатация в Европа е едва 65%, а около 20-30% са регистрираните жертви, които са били трудово експлоатирани. От една страна, това се дължи на устойчивото търсене на евтина работна ръка и на евтини услуги, особено когато са летните месеци. Тогава се търсят работници в секторите като селско стопанство, строителство и пр.

- Колко са образуваните дела и колко са осъдените трафиканти?

- Към 9-месечието предадените на съд лица са 55. Осъдените с влязъл в сила съдебен акт са 46. За сравнение по- голям е броят на предадените на съд лица и осъдените в сравнение със същия период на миналата година.

- Какви са новите тенденции в т. нар. зарибяване? Все по-често се говори за използването на дарк нет.


- Зарибяването става главно в светлата страна на интернет. Там са най-много потенциалните жертви. В дарк нет се търгува с продуктите от експлоатацията, като например с порнография или детска порнография и т.н. В светлата част на интернет по линия на сексуалната експлоатация често се проучва профилът на съответното момиче - неговите мечти и стремежи, както и проблемите му. И когато се набележи момиче, което има проблеми в семейството или което е с по- предизвикателно поведение, трафикантите влизат в действие. Някой от тях влиза в контакт с момичето, стреми се да я спечели. Първоначално излизат на срещи, купуват се подаръци. След това се предлага общо пътуване, уж за по-добър живот и когато момичето склони и замине, всичко се оказва лъжа. „Ухажването“ може да продължи от няколко седмици до няколко месеца.

- Как достигате до този тип момичета, за да ги предупредите за рисковете от трафик?

- Нашите местни комисии за борба с трафика на хора работят активно с училищата. Всеки един секретар на местната комисия редовно влиза в часа на класния, за да говори за престъплението трафик на хора и за новите механизми за въвличане. От друга страна, за да достигнем до лицата, които са в списъка на отпадащите от образователната система, тъй като те са изключително уязвими - работим с НПО-та и здравни медиатори. Чрез разговори на здравна тематика те включват и послания по линия на превенция на сексуалната експлоатация. Така се опитваме да достигнем до по- закътаните места и до по-уязвимите групи. И на трето място, но не и по значение - работим изключително усилено в социалните мрежи. Направихме кампания в сайтовете за запознанства, защото смятаме, че те могат да бъдат инструмент за въвличане в трафик и експлоатация. Там пускахме предупреждаващи обяви, банери и пр., така че да стигнем и до младежи, които търсят запознанства, и чрез нашите комуникационни канали във Фейсбук, Туитър и пр.

- Къде има по-голяма опасност да попаднем на трафиканти - в социалната мрежа или в сайт за запознанство?

- За жалост Фейсбук изключително много се ползва от трафикантите. Създават се фалшиви профили на привлекателно момче, което изпраща покани за запознанства на момичета, проучва ги и пр. Мисля, че това е една много силна мрежа за зарибяване. Но не трябва да подценяваме и другите социални мрежи, които използват младите, като снап чат и др., както и възможностите за чат като уатс ап, чрез които трафикантите вече установяват контакт с потенциалните жертви. Има едно явление, което предшества трафика – т.нар. сексшантаж. Става дума за лице, което влиза в контакт с набелязана жертва. Започва да се държи предизвикателно пред камерата и подтиква жертвата да се съблича. Всичко това се заснема и кадрите се използват за изнудване или пък за склоняване към по- нататъшни порнографски действия, които биха могли да доведат и до трафик на хора. Това е много тревожна тенденция, която все по-често се използва в училищата и може да прерасне в трафик с цел сексуална експлоатация. Именно този метод е в ядрото на нашата кампания за превенция сред ученици и подрастващи и сред педагогически съветници, които ние обучаваме.

- Имате ли регистрирани случаи на сексшантаж?


- Да, имаме такъв случай на изнудване на момиче. То е било заснето и след това принудено да извършва сексуални дейности. Заплашили са я, че в противен случай ще разпространят кадрите до родителите и приятелите й.

- В случая, който описахте, стигнало ли се е до извеждане на момичето извън страната?

- Да, в конкретния случай ставаше дума за момиче, което е било изведено от страната и карано да проституира. Тя не беше ученичка, а млада жена. В друг случай зарибяването също стана във Фейсбук. Жертва бе едно момиче, което имаше желание да учи немски и да замине за Германия. Младежът, който я зариби, знаеше много добре какво да й предложи, така че да я изведе от страната. Използвал мечтата й да продължи образованието си в чужбина. След като заминали, момичето е било продадено и накарано да проституира.

 - Какво трябва да знаят младите потребители на социалните мрежи, както и техните родители? 

- Две са стратегиите за повишаване на информираността и превенция по линия на сексуална експлоатация. В рамките на нашата ежегодна кампания винаги предупреждаваме за старите механизми за въвличане - т. нар. любовник. В момента нашите доброволци към местните комисии направиха игрален филм и кратък видеоклип, който илюстрира този метод за зарибяване. Предупреждаваме ги да не са изключително доверчиви към хора, които не познават, да не публикуват снимките си, нито видеоматериали, тъй като биха могли да бъдат обект на изнудване. Ако предприемат пътуване в чужбина, да предупреждават своите близки, да имат уговорен ден и час, в който ще се чуват по телефона и да си изберат сигнална дума, с която в случай на беда да съобщят, че имат проблем. Това е нужно, защото трафикантите много често контролират контактите на жертвата с околния свят. Предупреждаваме ги, където и да пътуват, да потърсят информация и телефон на нашето външно представителство в чужбина. Важно е никога да не предоставят на никого своите лични документи и при нужда да сигнализират в посолството на България или в Националната комисия за борба с трафик на хора. По линия на трудова експлоатация  предупреждаваме хората винаги да проучват условията на труд в съответната държава, да не се доверяват на обяви, които предлагат нереалистично високо заплащане. Ако ползват посредник, да проверят в сайта на Агенцията по заетостта дали той е лицензиран; никога да не си дават документите или мобилния телефон; да не подписват договор на език, който не познават; винаги да изискват контрактът да е на български език и при лоши условия на труд или дълги часове работа да сигнализират консулските служби или нас.

- Стана ясно, че 32 деца са станали жертва на трафик тази година. Във всички тези случаи ли това е ставало със знанието на родителите им?

- Толкова са към 9-месечието. Те може да са били зарибени или въвлечени на трафик предходна година, но към този период производствата, които се гледат, са с 32 пострадали лица. Това са деца, принуждавани да просят или да проституират в чужбина, като понякога това става със знанието на родителите, но друг път децата се пращат при роднини и родителите може да не са наясно точно какво се случва с тях в чужбина. Това са изключително тежки случаи. Реинтеграцията е много трудна именно защото често родителите са участници в тази схема и се налага децата да бъдат извеждани от семейството. Последният случаи е на дете на 17 години, което от най-ранна възраст е било принуждавано да проституира от своя пастрок. Бащата е осъден за сводничество и трафик на хора на 16 години затвор в Сърбия. Детето се върна в страната преди няколко дни. 

387 регистрирани жертви за деветмесечието


Статистиката за деветмесечието на 2019 г. показва, че 387 са регистрираните жертви на трафик, 258 от тях са с цел сексуална експлоатация, 56 с цел принудителен труд, а 51 са бременни жени с цел продажба на новородено дете. Данните бяха изнесени по време на пресконференция в Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), като те са предоставени от прокуратурата и са изготвени на база досъдебните производства. Отбелязва се спад при непълнолетните пострадали, те са 32, според съдебната статистика. Продължава да бъде висок процентът на пострадалите от трафик жени - 85 процента. От Агенцията за закрила на детето изведоха информация, че за 2018 г. са регистрирани 23 деца станали жертва на трафик.По данни от държавното обвинение наблюдаваният брой досъдебни производства за трафик на хора са 250, а новообразуваните разследвания са 50 броя.

Зам.-директорът на ГДБОП Любомир Янев изнесе информация, че от началото на годината досега са проведени 12 полицейски операции срещу трафика на хора, като осем от тях са съвместно със структури от държави в ЕС. Задържани са 40 участници в престъпни групи. Регистрирани са 593 жертви на трафик на хора, като разликата със статистиката за деветте месеца е поради проведена наскоро голяма международна акция срещу трудовата експлоатация.По думите на зам.-председателя на НКБТХ и зам.-министър на правосъдието Николай Проданов темповете на нарастване на броя на жертвите на трафик трябва да се задържат, а след това да се правят опити за намаляването им. Той каза още, че трябва да се обръща внимание на гражданите по темата, за да бъдат те самите по-бдителни.Част от методите за привличане към трафик с цел сексуална експлоатация са чрез насилие и заплахи, както и емоционално сближаване, което прераства в принуждаване. Друг метод е предлагането на по-добри условия за работа в чужбина. Интернет също е основен начин трафикантите да се свързват със своите жертви.НКБТХ съвместно с ГДБОП започна информационна кампания с фокус върху правата на жертвите на трафик на хора. Видеоклип по темата на български, английски и руски език ще бъде разпространен, както и други материали. Кампанията ще се проведе в 24 страни, тя е по инициатива на Европейската мрежа за превенция на престъпността и Европол.Автор: Тереза Тренева

Източник: http://www.politika.bg, 25 октомври 2019

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

10.07.2020
Слънцето изгря за Виктор Слънцето изгря за Виктор

Виктор беше невръстно бебе, когато го докараха при нас. Още помня този ден, сякаш беше вчера… Изведнъж ...

08.07.2020
Вицепрезидентът Йотова посети изграждания от фондация „За нашите деца“ Комплекс за ранно детско развитие Вицепрезидентът Йотова посети изграждания от фондация „За нашите деца“ Комплекс за ранно детско развитие

Вицепрезидентът Илияна Йотова беше гост на фондация „За нашите деца“ и се запозна с изграждащия се ...

03.07.2020
Да подадеш ръка навреме. Как подкрепата на ЦОП „Св. София“ помогна на една майка да преодолее трудностите и да бъде по-добър родител Да подадеш ръка навреме. Как подкрепата на ЦОП „Св. София“ помогна на една майка да преодолее трудностите и да бъде по-добър родител

Моника дойде в ЦОП „Св.София бременна в седмия месец, много притеснена и объркана. Сподели ми, че в ...