Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Конкурс за участие в проект „Млади ромски педагози" – 2019/2020

Конкурс за участие в проект „Млади ромски педагози" – 2019/2020

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе"

с подкрепата на фондация „Тръст за Социална Алтернатива"

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „МЛАДИ РОМСКИ ПЕДАГОЗИ" – 2019/2020

Проектът цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Изисквания към кандидатите:

1. да са от ромски произход;

2. да са завършили средно образование, да са в 11 клас или да им предстои завършване през учебната 2019/2020 година;

3. да имат мотивация за изучаване на една от изброените специалности: „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Предучилищна педагогика с чужд език“, както и желание за работа с малки деца;

4. Кандидатите трябва да имат общ успех най-малко Добър 4.00 за учебната 2018/2019 година, както и успех най-малко Мн. Добър 4.50 по български език и литература за учебната 2018/2019 година.

 

Необходими документи до крайния срок за кандидатстване:

 

1. Попълнен формуляр за кандидатстване по образец, вкл. попълнена декларация за лични данни, както и попълнена декларация от родител/настойник за кандидати под 18 годишна възраст. изтегли от тук

2. Копие от диплома за средно образование за кандидати, които са завършили 12-ти клас, но все още не са кандидатствали във ВУЗ.

3. Справка с годишни оценки по всички предмети за учебната 2018/2019 година, издадена от училището на кандидата.

4. Препоръка от преподавател по предмета, с който ще кандидатствате.

5. Мотивационно писмо на тема: „Защо искам да стана детски учител?“, минимум една страница -  формат А4, шрифт Times New Roman 12. Мотивационното писмо се прилага към формуляра за кандидатстване.

 

ВАЖНО! КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 8.11.2019 г.

 

Документи се приемат по поща на адреса на организацията/препоръчани, с обратна разписка/, лично в офиса на организацията или на електронна поща: email: amalipe.shumen@yahoo.com


Цел на проекта:

Проектът цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.


Описание на проекта:

Кандидатите се избират с конкурс от комисия, в чийто състав участват като минимум: ЦМЕДТ „Амалипе“,  детска градина, родител – член на общността, представител на ТСА. В края на първата година младежите кандидатстват в университет. След като станат студенти, младежите могат да бъдат наети на работа от детската градина според нейните нужди.


Описание на финансовата подкрепа:

На приетите в проекта кандидати ще им бъдат покрити следните разходи:

  • Уроци по необходими за кандидатстване в държавно висше учебно заведение (ВУЗ) предмети (по преценка на комисията за подбор);
  • Кандидат-студентски такси и такси за записване в държавни ВУЗ;
  • Семестриални такси в държавни ВУЗ за продължителността на следването;
  • Всички разходи, свързани с допълнителни обучения.

ЦМЕДТ „Амалипе“  сключва договор за финансиране със студентите (по образец). От участниците в проекта ще се изисква да работят в детска градина в уязвима общност 5 години (общо, включително и работа по време на следването). Този срок може да бъде съкратен на 3 години в случай, че участниците в проекта бъдат насочени към друг източник на финансиране на следването след завършване на I курс.

За повече информация:

Име на представляващия организацията: Силвия Станчева, образователен експерт, тел. 0882 074 264

Име на организацията:ЦМЕДТ „Амалипе“

Адрес на организацията: гр. Велико Търново, ул. Цар Самуил – 4, ап.16
Източник: Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", 31 октомври 2019

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

08.07.2020
Екипът на ”Верният настойник” - посветен на Доброто Екипът на "Верният настойник" - посветен на Доброто

Николай Николов е сред основателите на сдружение „Верният настойник“ – Бургас. Организацията има за ...

29.05.2020
17 400 килограма хранителни пакети стигат до 612 от най-бедните семейства в България 17 400 килограма хранителни пакети стигат до 612 от най-бедните семейства в България

Стотици хора от най-бедните семейства на България тази седмица получават хранителни пакети ...

13.05.2020
Стипендиантска програма за студенти от ромски произход Стипендиантска програма за студенти от ромски произход

Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични ...