Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
08Конкурс за участие в проект „Млади ромски педагози" – 2019/2020

Конкурс за участие в проект „Млади ромски педагози" – 2019/2020

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе"

с подкрепата на фондация „Тръст за Социална Алтернатива"

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „МЛАДИ РОМСКИ ПЕДАГОЗИ" – 2019/2020

Проектът цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Изисквания към кандидатите:

1. да са от ромски произход;

2. да са завършили средно образование, да са в 11 клас или да им предстои завършване през учебната 2019/2020 година;

3. да имат мотивация за изучаване на една от изброените специалности: „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Предучилищна педагогика с чужд език“, както и желание за работа с малки деца;

4. Кандидатите трябва да имат общ успех най-малко Добър 4.00 за учебната 2018/2019 година, както и успех най-малко Мн. Добър 4.50 по български език и литература за учебната 2018/2019 година.

 

Необходими документи до крайния срок за кандидатстване:

 

1. Попълнен формуляр за кандидатстване по образец, вкл. попълнена декларация за лични данни, както и попълнена декларация от родител/настойник за кандидати под 18 годишна възраст. изтегли от тук

2. Копие от диплома за средно образование за кандидати, които са завършили 12-ти клас, но все още не са кандидатствали във ВУЗ.

3. Справка с годишни оценки по всички предмети за учебната 2018/2019 година, издадена от училището на кандидата.

4. Препоръка от преподавател по предмета, с който ще кандидатствате.

5. Мотивационно писмо на тема: „Защо искам да стана детски учител?“, минимум една страница -  формат А4, шрифт Times New Roman 12. Мотивационното писмо се прилага към формуляра за кандидатстване.

 

ВАЖНО! КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 8.11.2019 г.

 

Документи се приемат по поща на адреса на организацията/препоръчани, с обратна разписка/, лично в офиса на организацията или на електронна поща: email: amalipe.shumen@yahoo.com


Цел на проекта:

Проектът цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.


Описание на проекта:

Кандидатите се избират с конкурс от комисия, в чийто състав участват като минимум: ЦМЕДТ „Амалипе“,  детска градина, родител – член на общността, представител на ТСА. В края на първата година младежите кандидатстват в университет. След като станат студенти, младежите могат да бъдат наети на работа от детската градина според нейните нужди.


Описание на финансовата подкрепа:

На приетите в проекта кандидати ще им бъдат покрити следните разходи:

  • Уроци по необходими за кандидатстване в държавно висше учебно заведение (ВУЗ) предмети (по преценка на комисията за подбор);
  • Кандидат-студентски такси и такси за записване в държавни ВУЗ;
  • Семестриални такси в държавни ВУЗ за продължителността на следването;
  • Всички разходи, свързани с допълнителни обучения.

ЦМЕДТ „Амалипе“  сключва договор за финансиране със студентите (по образец). От участниците в проекта ще се изисква да работят в детска градина в уязвима общност 5 години (общо, включително и работа по време на следването). Този срок може да бъде съкратен на 3 години в случай, че участниците в проекта бъдат насочени към друг източник на финансиране на следването след завършване на I курс.

За повече информация:

Име на представляващия организацията: Силвия Станчева, образователен експерт, тел. 0882 074 264

Име на организацията:ЦМЕДТ „Амалипе“

Адрес на организацията: гр. Велико Търново, ул. Цар Самуил – 4, ап.16
Източник: Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", 31 октомври 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

16.09.2019
Стипендии за ромски ученици в 12 клас Стипендии за ромски ученици в 12 клас

Младежка фондация „Арете" обявява конкурс за  три стипендии, подпомагащи трима ученици от ...

08.08.2019
„Млади ромски педагози” в Пловдив „Млади ромски педагози” в Пловдив

Будни гимназисти от малцинствата ще се изучат за учители, а след това ще влязат в детски градини в ...

06.08.2019
Участниците в програма „Равен шанс” завършват с рекордно висок успеx Участниците в програма „Равен шанс" завършват с рекордно висок успеx

Сто и тринадесет са младежите от цялата страна, които Център за междуетнически диалог и толерантност ...