Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
11YouLEAD изгради капацитет на младежки работници от Габрово

YouLEAD изгради капацитет на младежки работници от Габрово

Проектът развива капацитета на партньорите (НПО, университети и бизнес сектор) за повишаване на обществената информираност за прилагането на целите за устойчиво развитие, чрез използване на инструменти за дигитален маркетинг, особено мобилни приложения.


Основната цел на "mYouth Lead in Shaping the Future [YouLEAD]" е включването на младите хора и осигуряването на неформално образование за разработване на стратегии за маркетингови политики и кампании за устойчиво развитие, чрез използване на социални медии и смартфони.

 

Проектът събира 12 организации от 11 страни: Австралия; Австрия; България; Македония; Германия; Гърция; Казахстан; Киргизстан; Непал; Полша и Узбекистан.

 

Използват се различни методологии, основани на неформален подход: Месечни онлайн срещи на екипа за управление на проекта; Мобилност на младежките работници; 12 Обучителни курса за членове и представители на други НПО, бизнес общности и / или местни власти; Национални събития и семинари за представяне на резултатите от проекта; Заключителна конференция; и окончателен уебинар.


Осъществявайки основни дейности по проекта, младежите продобиват чувство за самооценка и способност да влияят на промените в собствения си живот и в по-широката общност.

 

В периода от 12.04 до 22.04.2019 г. беше осъществена първата мобилност на младежки работници в рамките на проект "mYouth Lead in Shaping the Future [YouLEAD]", финансоран по програма Еразъм +.


По време на срещата в Струга, Северна Македония, младежките работници обсъдиха целите за устойчиво развитие, като особено внимание бе обърнато на намаляването на бедността, социалната справедливост и екологичната устойчивост, като основен морален и политически императив на нашата епоха.


В следващите месеци ще бъдат разработени редица материали, за популяризиране на целите за устойчиво развитие, както и решения за преодоляване на предизвикателствата, разработени на срещата в Струга. От 19.09 до 26.09.2019 г. се проведе втората мобилност за изграждане на капацитет, на младежки работници по проекта. 


Това 7-дневно събитие имаше три дейности за изграждане на капацитет:

01: „Моят нов опит“.
Дейностите по разпространението и резултатите бяха прегледани отново от всички участници, членове на консорциума. Методи: интерактивна презентация, семинари, мозъчна атака на сесии, обмен на опит, работа в екип, дейности на открито. Стартиране на идеите в социалните медии.

02: „Мобилно приложение, маркетингово творчество и SDG“
Неформални дебати и обмен на опит и идеи с партньор. Дебатите като неформална форма на съвместен аргументативен диалог между индивидите се основававаха и фокусираха върху задаване и отговаряне на въпроси за стимулиращо критично мислене и за извеждане на нови идеи.

03: „mYouth Lead in Shaping the future“.
Дискусия за мястото в ролята на младите при формирането на мобилното маркетингово бъдеще. Представяне на резултатите от проекта, мобилно приложение и проект.

 

На 31.10.2019 г., в гр. Габрово, младежите участвали в двете мобилности организираха и проведоха работна среща със свои връстници и заинтересовани страни за представяне на резултатите от проекта. Бе проведена и дискусия целите за устойчиво развитие и прилагането им на местно, регионално и национално ниво.

 

Проект "mYouth Lead in Shaping the Future [YouLEAD]" е финансиран по програма Еразъм +, на ЕС.

 

Публикувано от:

Европейски център за иновации, образование, наука и култура

 

 

Сходни публикации

29.06.2020
Кампания „Месим, за да се смесим” събра десетки деца от Община Карлово Кампания „Месим, за да се смесим" събра десетки деца от Община Карлово

Проект „Месим, за да се смесим“  на Сдружение „Млади, активни, креативни“ е част от инициатива ...

23.06.2020
Проект „Код: Активни младежи” ще насърчава гражданското участие сред младежи от малки населени места Проект „Код: Активни младежи” ще насърчава гражданското участие сред младежи от малки населени места

След дългия период на социална изолация и дигитално обучение Сдружение „Знание“ ще даде възможност ...

19.06.2020
Седмица „Заедно за света“ организират от Дружеството за ООН Седмица „Заедно за света“ организират от Дружеството за ООН

В дните от 20-и до 26-и юни Дружеството за ООН в България подготвя серия от събития, с които ще се ...