Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
02Експерти от нидерландската фондация SOFT Tulip обмениха опит и добри практики със специалисти от фондация „За Нашите Деца“

Експерти от нидерландската фондация SOFT Tulip обмениха опит и добри практики със специалисти от фондация „За Нашите Деца“

Днес нидерландската фондация SOFT Tulip гостува на фондация „За Нашите Деца“. Посещението е в рамките на проекта „Качествени услуги за най-уязвимите деца – обмен на добри практики“, чиято цел е повишаването на качеството на услугите в подкрепа на деца в най- ранна възраст и техните семейства.

 

Тримата гости се запознаха с нашите специалисти, с услугите, които предлагаме, с плановете за бъдещото им развитие, както и с постиженията и предизвикателствата, пред които се изправяме. Основен акцент бяха и услугите в единствения Дневен център за деца в ранна възраст със специални потребности, който предстои да бъде разкрит в сградата ни, след приключването на ремонтните дейности в нея.

 

В следващите два дни нидерландският екип ще проведе  обучение на специалистите, работещи в Център за обществена подкрепа „Света София“, Център по приемна грижа и Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ в гр. Пловдив. Екипът на  SOFT Tulip  ще представи иновативни методи и практики за работа с деца и ще запознаят нашите експерти  със социалните услуги в подкрепа на деца в Нидерландия.

 

Фондация SOFT Tulip е нидерландска организация, която подкрепя услуги за деца и развива програми и политики за повишаване на капацитета на специалисти, работещи с деца и хора с увреждания, както и овластяване на родители на деца с увреждания.


 

Публикувано от:

За Нашите Деца

 

 

Сходни публикации

28.05.2020
Общият отговор на ЕС на COVID-19. Документ за информация, анализ и мобилизация Общият отговор на ЕС на COVID-19. Документ за информация, анализ и мобилизация

Постепенно отдръпващата се световна криза с COVID-19 отваря пространство за анализ на ...

19.05.2020
Европейският парламент набира кандидатури за Наградата за европейски гражданин 2020 Европейският парламент набира кандидатури за Наградата за европейски гражданин 2020

Европейският парламент обяви начало на кандидатстването за Наградата за европейски гражданин за ...

12.05.2020
Промени числата! Нека спрем жилищната криза. #home4all Промени числата! Нека спрем жилищната криза. #home4all

До 2030 година 1 от 4 човека в света ще живее в лоши жилищни условия. Предизвикателствата от бързо ...