Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
31Приключиха информационните срещи, които Фондация „За нашите Деца“ организира в осем пловдивски общини, за да представи трите си нови програми от интегрирани услуги за деца в риск и техните семейства.

Приключиха информационните срещи,  които Фондация „За нашите Деца“ организира в осем пловдивски общини, за да представи  трите  си нови програми от интегрирани услуги за деца в риск и техните семейства.

При голям интерес преминаха информационните срещи за представяне на трите нови интегрирани услуги за деца в риск и техните семейства. На срещите в общините Родопи, Марица, Стамболийски, Садово, Куклен, Асеновград, Пловдив и Перущица присъстваха над 100 участника представители на държавна и общинска администрация, директори на детски градини и училища в общините,  специалисти от сектор социални услуги и здравеопазване, както и предствители от бизнеса .


Програмите ще предоставят нови възможности  за децата в риск и техните семейства, ще бъде  създадена система за координация и партнъорство между  доставчиците на социални услуги и държавните структури, за да се предостави по-добра и комплексна подкрепа за децата с трудности в развитието или увреждания и техните семейства.


„Изготвяне на индивидуална оценка и насочване към социални и интегрирани услуги“ е една от новите програми, които фондация „За нашите деца“ стартира. В рамките на тази програма социални работници ще изготвят план за подкрепа и включване в различни интегрирани услуги, съобразно нуждите и потребностите на всяко нуждаещо се дете.


Програмата „Консултативната и терапевтична подкрепа“ е насочена към деца с трудности в развитието и увреждания във възрастта от 0 до 3 години, и ще осигури възможност за консултиране на родителите, рехабилитационни и терапевтични услуги, медицинско обследване и асистиране на нуждаещите се деца.

Програма „Подкрепа за развитие и социализация“ е насочена  към децата в риск, които често са изключени от достъпни за другите деца форми на социализация и цели да подпомогне тяхната социална интеграция. В рамките на програмата специалист „Ранно детско развитие“ ще подкрепи социално-емоционалното, когнитивното и комуникативното развитие на децата с увреждания, трудности в развитието или социално-поведиченски  и други проблеми.


По време на срещите бяха  обсъдени много въпроси, сред които какви са  начините за подаване на заявка за ползване на новите програми, как ще бъдат въвлечени родителите в процеса по предоставяне на услугите, какво ще е  работното време на специалистите, които ще предоставят социалните услуги. Най-голям интерес за всички участници в осемте информационни срещи,  предизвика мобилността на новите социални услуги.

Представена беше и визията на фондация „За Нашите деца“ за разкриване на нов Комплекс за ранно детско развитие в гр. Пловдив.

 

 

 

Публикувано от:

За Нашите Деца

 

 

Сходни публикации

04.05.2020
Частица Надежда Частица Надежда

Мама Ани е момиче на 26 години, което  отглежда напълно само своите 5 дечица. Първото си дете ...

28.04.2020
Покана към младежи, напускащи алтернативна грижа в България за ползване на социална услуга  „ПОДКРЕПА ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ“ Покана към младежи, напускащи алтернативна грижа в България за ползване на социална услуга „ПОДКРЕПА ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ“

SOS Детски селища България стартира процедурата за подбор на кандидати за получаване на подкрепа за ...

28.04.2020
Нови 20 семейства получиха помощ в Русенско от сдружение „Еквилибриум” Нови 20 семейства получиха помощ в Русенско от сдружение „Еквилибриум"

Нови 20 семейства в крайна нужда получиха ценна подкрепа от сдружение „Еквилибриум“ през последните ...