Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
08Дарителство за промяна

Дарителство за промяна

.
От месец ноември 2019 г. в рамките на 18 месеца Български дарителски форум ще работи по проект „Дарителство за промяна".

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 105 000 EUR, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на капацитет на гражданските организации за нови и устойчиви партньорства с бизнеса и институциите. Подходът е основат на убеждението, че дарителството е форма на взаимодействие и споделяне на ценности, принципи и отговорност за постигане на желана промяна.

Чрез проекта БДФ ще работи за изграждане на разбиране в НПО, бизнес и институции, че дарителството не е самоцел, а механизъм на взаимодействие, споделяне на ценности, цели, подходи, ресурси и отговорност.

Акцент в планираните дейности е менторска програма за избрани български НПО, чрез която БДФ ще предостави експертна подкрепа за гражданските организации да развият умения за нови партньорства с бизнеса и институциите, както и да популяризират по-добре резултатите от работата си. Така проектът ще допринесе за повишаване на доверието към НПО и постигане на повече финансова независимост. Бизнес партньорите ще преосмислят социалноотговорните си стратегии и ще оптимизират дарителските си инвестиции. Повече институции на национални и местни власти ще разбират ползата от сътрудничеството с гражданските организации и частните дарители и ще подкрепят работата им в името на обществения интерес, когато изготвят нормативни документи и инициативи.


Настоящата публикация е създадена с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“. 

Публикувано от:

Български дарителски форум

 

Сходни публикации

06.12.2019
Сдружение за споделено учене ЕЛА създава зелен образователен център Сдружение за споделено учене ЕЛА създава зелен образователен център

Сдружение за споделено учене ЕЛА започва изграждането на Зелен образователен център в подножието на ...

05.12.2019
КЦМ поднесе завладяващ концерт с кауза с участието на Виенския камерен оркестър и маестро Марио Хосен КЦМ поднесе завладяващ концерт с кауза с участието на Виенския камерен оркестър и маестро Марио Хосен

На 3 декември 2019 в Пловдив се състоя концерта „Нощ във Виена“, организиран от КЦМ 2000 ГРУП. ...

03.12.2019
Pampers България и Kaufland България дариха над 28 000 пелени за бебета в риск, подкрепяни от фондация ”За Нашите Деца ” Pampers България и Kaufland България дариха над 28 000 пелени за бебета в риск, подкрепяни от фондация "За Нашите Деца "

Поне 140 бебета в риск и малки деца, подкрепяни от фондация "За Нашите Деца", ще прекарат повече сухи ...