Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
29Развитие на мрежа младежки театри срещу омразата: представяне на проекта

Развитие на мрежа младежки театри срещу омразата: представяне на проекта

На 18 декември представихме новия ни проект „Развитие на мрежа младежки театри срещу омразата”. По време на пресконференцията в общностния ЛГБТИ център Rainbow Hub в София, изпълнителният директор на Билитис Лилия Драгоева и проектният координатор Глория Филипова разказаха за предстоящите дейности и целите на проекта, както и за иновативната методология „младежки театри срещу омразата”. Методологията  цели чрез силата на театралното изкуство да помогне на младежите да мислят извън стереотипите и да се противопоставят на омразата.

Партниращите организации – Сдружение „Дебют" – Кюстендил; Асоциация за стратегическо управление Делфи, гр. Бургас; Фондация „Ресурсен център Билитис”, гр. София и Народно читалище Христо Смирненски 1949, гр. Габрово, имат за своя мисия да насърчават гражданската инициатива и подпомагат местните и уязвимите общности, да премахват всички форми на дискриминация и постигат пълна равнопоставеност на маргинални групи в България. Затова и съвместния проект е насочен към уязвими групи младежи като роми, ЛГБТИ, мигранти и младежи със зависимости. Чрез изпълнение на неговите основни дейности ще бъдат заснети видео-уроци за прилагане на модела „младежки театър срещу омразата“ с разиграни конкретни казуси, допринасящи за критично преосмисляне на стереотипи за уязвими групи и преодоляване на негативните нагласи към тях и ще бъде разработен Наръчник за обучители въз основа на работата на всеки партньор със целевите групи. Сдружение „Дебют“ ще разиграе театрални етюди по конкретни казуси, свързани с младежи-роми; АСУ Делфи ще използва казуси, свързани с мигранти и бежанци; Фондация Билитис – казуси, свързани с ЛГБТИ и Младежкото театрално студио „Гаргара“ към НЧ „Хр. Смирненски 1949“ – такива, свързани с младежи със зависимости. Този модел ще бъде разпространен за разширяване на мрежата сред по-широк кръг от НПО, които работят с младежи.

Проектът „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма Фонд Активни граждани България 2014 – 2021 г., Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации. Срокът му за изпълнение е 30 месеца, от 24 октомври 2019 г. до 23 април 2022 г. Той цели да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет в използването на модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра. Насочен е към изграждане на капацитета на над 20 граждански организации от 4 региона на страната за прилагане иновативни модели за овластяване на младежи, изграждане на демократични ценности у младежите и преодоляване на омразата към маргинални групи.
 

Публикувано от:

Ресурсен център Билитис

 

Сходни публикации

14.01.2020
Самарянска къща - 16 години грижа, подкрепа, помощ, надежда за жени и деца, пострадали от насилие Самарянска къща - 16 години грижа, подкрепа, помощ, надежда за жени и деца, пострадали от насилие

Ha 14 янyapи, 2020 г., Kpизиceн цeнтъp „Caмapянcĸa ĸъщa”, yпpaвлявaн oт Cдpyжeниe „Caмapяни“, oтбeлязвa ...

13.01.2020
Фондация Билитис представи проекта „Рейнбоу Хъб” Фондация Билитис представи проекта „Рейнбоу Хъб”

На 18 декември се проведе информационна среща по проекта „Рейнбоу Хъб”, финансиран от Исландия, ...

13.01.2020
Годишен отчет на бургаското Независимо женско дружество „Самосъзнание” за 2019 г. Годишен отчет на бургаското Независимо женско дружество „Самосъзнание" за 2019 г.

О т ч е т за 2019 година на бургаско Независимо женско дружество „Самосъзнание"I.  ...