Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
28Покана за участие на НПО в Платформа за генериране на проекти

Покана за участие на НПО в Платформа за генериране на проекти

Институт Отворено общество – София (ИОО-София) отправя покана към НПО, които желаят да получат безвъзмездна консултантска помощ при подготовка на проекти за интеграция на ромите във връзка с изпълнение на предефиниран проект „Платформа за генериране на проекти“, осъществяван в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Очаква се Платформата да подкрепи около 100 проектни предложения на НПО (вкл. читалища) в процеса на разработването и внасянето им за финансиране чрез структурните фондове на ЕС, както и други национални и международни източници на финансиране.

Подкрепа може да бъде оказана за следните дейности: провеждане на редовни срещи/консултации в хода на подготовка на проектно предложение от НПО; идентифициране на възможности за финансиране и осигуряване на съфинансиране; участие в процесите на набиране и анализ на информация за разработване на проектното предложение, консултации за модифициране на идейния проект на НПО съобразно целите на „Платформа за генериране на проекти“ (Платформа) и изискванията на финансиращите програми/организации; генериране и обосновка на цели, идеи за дейности и индикатори; разработване на бюджет; участие в попълване на формуляри за кандидатстване, съдействие за намиране на подходящи партньори за създаване на необходимия екип за разработване и изпълнение на проекта; подкрепа за окончателно оформяне и внасяне на проектното предложение за финансиране в срок, вкл. проверка за качество и съответствие.

В ограничен брой случаи може да бъде осигурена и консултантска помощ за мониторинг и подкрепа при изпълнение на финансираните проекти.

На първия етап кандидатите представят информация за организацията, проектната идея и ползите за интеграцията на ромите от нейната реализация в заявка и след проверка на допустимостта Платформа за генериране на проекти се свързва с организацията за допълнителни подробности по проектната идея и за представяне и съгласуване на възможности за оказване на подкрепа. На одобрените за подкрепа НПО се предоставя възможност да избират конкретен консултант/и от Списък на консултантите по “Платформа за генериране на проекти“. Обемът и характерът на консултантската подкрепа се уточнява в консултации между Платформата и одобрените НПО, в зависимост от наличните възможности за консултиране и за кандидатстване чрез подаване на проектни предложения или чрез други схеми за финансиране на НПО.

Индикативният период за предоставяне на консултантска подкрепа е януари 2020 г. – юли 2023 г.

Още информация за поканата, за образците и сроковете за кандидатстване можете да намерите на страницата на Платформата.Източник: Институт "Отворено общество", 15 януари 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

21.09.2020
Гледайте премиерата на ”Ново начало - себе си в другия” -  филм за доброто по време на криза Гледайте премиерата на "Ново начало - себе си в другия" - филм за доброто по време на криза

"Ново начало - себе си в другия" e филм за доброто по време на криза. Лентата представя без коментар ...

18.09.2020
Новите лидери в гражданския сектор Новите лидери в гражданския сектор

Лидерите се превръщат в център на вниманието, промените се случват и се случват много бързо. Мислите на ...

17.09.2020
Над 40 номинации за наградите за Международния ден на правото да знам 2020! Над 40 номинации за наградите за Международния ден на правото да знам 2020!

Кои са най-активните граждани, използвали правото си на достъп до ...