Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
10Краен срок за записване за ОНЛАЙН обучение за кариерни консултанти по програмата GCDF (XII. 2020 - I. 2021)

Краен срок за записване за ОНЛАЙН обучение за кариерни консултанти по програмата GCDF (XII. 2020 - I. 2021)
Последно свободно място! Краен срок за записване - 4 декември. 

Фондация на бизнеса за образованието организира ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ по кариерно консултиране, което ще се проведе през декември 2020 и януари 2021. Насочено е към специалисти от частния и неправителствения сектор, както и публични организации (Центрове по кариерно ориентиране / подкрепа за личностно развитие, общини, бюра по труда, училища и др.). 

Обучението се провежда по международната програма Global Career Development Facilitator, по която от 2005 г. досега у нас са обучени над 1000 специалисти, практикуващи в средното и висшето образование, бизнеса, неправителствени организации и институции. Освен в България, програмата се прилага в Румъния, Северна Македония, Гърция, Турция, Кипър, Германия, Португалия, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Китай, Япония, Тайван и др. Повече информация за сертификата можете да намерите на http://bulgaria.nbcc.org/bg/ (на български).

Обхващат се следните теми:

 • Теории за кариерното развитие
 • Оказване на съдействие и мотивиране на клиентите 
 • Процес на оценяване в кариерното консултиране
 • Определяне на цели и изготвяне на план за действие 
 • Реализация на програми за кариерно развитие
 • Умения за ефективна комуникация и презентиране
 • Пазар на труда и умения за заетост
 • Маркетинг на кариерните услуги
 • Нови технологии и иновативни инструменти в консултирането
 • Етични и правни въпроси. Супервизия.


Общата продължителност на обучението е около 3 месеца и включва следните етапи: 

 • Уебинар 1 (14-16 декември 2020): лекционна въвеждаща част и практически модули.
 • Дистанционна подготовка (един месец): теоретични материали и упражнения, обратна връзка от обучител. 
 • Уебинар 2 (2 дни през януари 2021 - датите ще бъдат уточнени допълнително): практически модули.
 • Дистанционна подготовка (месец и половина): работа с клиент и описание на казус, обратна връзка от обучител.
 • Сертифициране на участниците, които успешно са приключили обучението си.

Водещ на обучението е Наталия Николова - психолог и обучител, с богата специализация и практика в сферата на личностното развитие, кариерно консултиране и човешките ресурси. По време на цялото обучение тя ще бъде на разположение на обучаемите за споделяне на опит, обратна връзка и насоки. 


Таксата е 480 лв. с ДДС и включва 120 часа обучение, материали и супервизия и издаване на международен сертификат, валиден за период от 5 години. 


Изисквания към кандидатите:

 • да са завършили висше образование, мин. квалификационна степен "Бакалавър"; 
 • да притежават опит в консултиране, информиране, обучение и работа с клиенти (мин. 120 часа) или възможност да го придобият преди края на обучението.

Записване - до 04.12.2020 на имейл Nevena.Rakovska@gmail.com


Остава само едно свободно място! Молим желаещите да изпратят кратка информация за себе си, професионалния си опит и мотивацията си за участие в обучението, както и имейл и телефон за връзка.


Фондация на бизнеса за образованието е лидер в областта на кариерното развитие през целия живот в България с множество инициативи, сред които изграждането на университетски кариерни центрове, училищни клубове Кариера в цялата страна, създаване на Национална програма по кариерно ориентиране в училище, магистърски програми по кариерно ориентиране, популяризиране на студентските стажове и ученическите практики и над 50 международни проекта, насочени към личностното и кариерното развитие. 

Публикувано от:

Фондация на бизнеса за образованието

 

 

Сходни публикации

08.04.2021
Безплатни онлайн състезания за ученици компенсират демотивацията от дистанционното обучение и помагат за завършване на учебната година Безплатни онлайн състезания за ученици компенсират демотивацията от дистанционното обучение и помагат за завършване на учебната година

Три безплатни онлайн състезания за ученици с Кан Академия в периода 22 март - 15 юни организират от ...

08.04.2021
Кристина Христова от Коалиция за медийна грамотност в подкаста ”5 ститинки” с Ина и Сашо Кристина Христова от Коалиция за медийна грамотност в подкаста "5 ститинки" с Ина и Сашо

В този епизод на подкаста "5 стотинки" с Ина и Сашо гостува Кристина Христова от АЕЖ и Коалицията за меди ...

07.04.2021
Търсещите кариерно развитие у нас считат, че са възпрепятствани от липсата на работни позиции Търсещите кариерно развитие у нас считат, че са възпрепятствани от липсата на работни позиции

На преден план излиза желанието на учещите се и работещите да усвояват нови знания и да надграждат ...