Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
25Стартира кампания за набиране на участници в обучения в полза на природата и хората. Запиши се!

Стартира кампания за набиране на участници в обучения в полза на природата и хората. Запиши се!

За повече информация: Ирина Матеева, тел. 0878 599 360; e-mail: irina.kostadinova@bspb.org

Искате да научите нещо ново, искате да се развивате и да бъдете полезни за опазването на българската природа! Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ви дава този шанс в рамките на проект „Граждани за природата“, подпомогнат от Фонд „Активни граждани“ България, като ви предлага да се запишете в няколко обучения, които стартират от 29 февруари 2020г. Тези обучения ще бъдат присъствени, но са предвидени и 7 уебинара, за онези, които нямат възможност да участват в присъствената форма. Уебинарите ще се състоят в периода 25 март-25 юни 2020 г.

Записването започва сега и ще продължи до 17 февруари 2020 г. Единственото, което трябва да направите е да попълните „Формата за заявка“ и вашата регистрация ще отиде направо при БДЗП. След това от дружеството ще се свържат с вас за повече подробности.

По време на обученията ще се запознаете със законодателството в областта на околната среда, като програмата ще включва и споделяне на практика и опит от страна на БДЗП в сферата на прилагане на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Оценка на съвместимостта на инвестиционни предложения, планове и програми върху околната среда и по-специално върху защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Присъствените обучения ще се проведат в пет града в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас и Свищов от 29 февруари до 15 март.

Друго обучение отново за граждани, местни граждански групи и представители на различни неправителствени организации ще бъде за наблюдение и мониторинг на птици и участие в събиране на данни за птици чрез приложението Smart Birds Pro. Ще бъде осъществен цикъл от 10 обучения, включително практика на терен в 5 града в страната – София, Пловдив, Хасково, Бургас и Варна в периода 1 март-20 април 2020 г.

С усилията, които БДЗП полага в тази област, работи целенасочено за въвличане на повече млади хора в проучвания и събиране на данни за птиците в ключови места от екологичната мрежа Натура 2000 в страната, чрез иновативното приложение SmartBirds Pro, както и за прилагането на Мониторинга на обикновените видове птици и картиране за целите на българския Атлас на гнездяшите птици.

В края на тези обучения участниците в тях на местно ниво ще могат да събират и използват научни данни, да изготвят необходимите становища, ще могат да участват в попълването и ползването на  база с данни за процедури и обжалвания в сферата на екологичното законодателство.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
Снимка: Д.Градинаров
Източник: Българско дружество за защита на птиците, 28 януари 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

21.01.2021
Природозащитници настояват за въвеждане на депозитна система за всички бутилки в България Природозащитници настояват за въвеждане на депозитна система за всички бутилки в България

Природозащитници настояха за въвеждане на депозитна система за всички бутилки в България ...

20.01.2021
Как да намалим замърсяването с пластмаса на водите? Природозащитници отговарят с акция. Как да намалим замърсяването с пластмаса на водите? Природозащитници отговарят с акция.

Внушителна пластмасова вълна ще поздрави рано сутринта служителите на Министерство на околната ...

05.01.2021
Онлайн курс „Тайните на билките” Онлайн курс „Тайните на билките"

„Тайните на билките" ще бъдат споделени по време на онлайн курс в две нива, част от обучителната ...