Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
24Стартира кампания за набиране на участници в обучения в полза на природата и хората. Запиши се!

Стартира кампания за набиране на участници в обучения в полза на природата и хората. Запиши се!

За повече информация: Ирина Матеева, тел. 0878 599 360; e-mail: irina.kostadinova@bspb.org

Искате да научите нещо ново, искате да се развивате и да бъдете полезни за опазването на българската природа! Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ви дава този шанс в рамките на проект „Граждани за природата“, подпомогнат от Фонд „Активни граждани“ България, като ви предлага да се запишете в няколко обучения, които стартират от 29 февруари 2020г. Тези обучения ще бъдат присъствени, но са предвидени и 7 уебинара, за онези, които нямат възможност да участват в присъствената форма. Уебинарите ще се състоят в периода 25 март-25 юни 2020 г.

Записването започва сега и ще продължи до 17 февруари 2020 г. Единственото, което трябва да направите е да попълните „Формата за заявка“ и вашата регистрация ще отиде направо при БДЗП. След това от дружеството ще се свържат с вас за повече подробности.

По време на обученията ще се запознаете със законодателството в областта на околната среда, като програмата ще включва и споделяне на практика и опит от страна на БДЗП в сферата на прилагане на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Оценка на съвместимостта на инвестиционни предложения, планове и програми върху околната среда и по-специално върху защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Присъствените обучения ще се проведат в пет града в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас и Свищов от 29 февруари до 15 март.

Друго обучение отново за граждани, местни граждански групи и представители на различни неправителствени организации ще бъде за наблюдение и мониторинг на птици и участие в събиране на данни за птици чрез приложението Smart Birds Pro. Ще бъде осъществен цикъл от 10 обучения, включително практика на терен в 5 града в страната – София, Пловдив, Хасково, Бургас и Варна в периода 1 март-20 април 2020 г.

С усилията, които БДЗП полага в тази област, работи целенасочено за въвличане на повече млади хора в проучвания и събиране на данни за птиците в ключови места от екологичната мрежа Натура 2000 в страната, чрез иновативното приложение SmartBirds Pro, както и за прилагането на Мониторинга на обикновените видове птици и картиране за целите на българския Атлас на гнездяшите птици.

В края на тези обучения участниците в тях на местно ниво ще могат да събират и използват научни данни, да изготвят необходимите становища, ще могат да участват в попълването и ползването на  база с данни за процедури и обжалвания в сферата на екологичното законодателство.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
Снимка: Д.Градинаров
Източник: Българско дружество за защита на птиците, 28 януари 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

24.02.2021
Пластмасовите отпадъци - най-опасни според българите Пластмасовите отпадъци - най-опасни според българите

Гражданите на шест български града смятат за най-опасни пластмасовите отпадъци, а за сравнително ...

16.02.2021
Дигитален обмен: Храна с доверие Дигитален обмен: Храна с доверие

Скъпи приятели, на 22-ри февруари (понеделник) от 18:30 ч. ви каним на вдъхновяваща онлайн среща, в ...

16.02.2021
Фондация Ботаника Лайф организира втори онлайн курс по устойчиво земеделие през март Фондация Ботаника Лайф организира втори онлайн курс по устойчиво земеделие през март

След успешно проведеното първо издание и големия интерес - между 15 и 20 март ще се проведе второ ...