Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
07ВАЖНО! Регистрирайте се, за да участвате в избора на първия у нас Съвет за развитие на гражданското общество

ВАЖНО! Регистрирайте се, за да участвате в избора на първия у нас Съвет за развитие на гражданското общество

От 20 февруари до 12 март 2020 г. ще се проведе регистрацията на неправителствените организации в обществена полза, желаещи да участват в избора на първия у нас Съвет за развитие на гражданското общество.

Съветът е консултативен орган към Министерския съвет за разработване и провеждане на политики, подкрепящи развитието на гражданското общество. Той ще се състои от 15 членове - 14 представители на неправителствени организации, избрани чрез национално гласуване, и председател –  вицепремиерът Томислав Дончев.

Повече информация за Съвета.


С цел оптимална публичност, прозрачност и обективност на избора бе  разработена уеб базирана електронна платформа за национално гласуване, поддържана от Министерския съвет.
КЪМ ПЛАТФОРМАТА.


Регистрацията на платформата дава две възможности:

- да участвате в гласуването за избора на членовете на Съвета.

- да се самономинирате за член на Съвета, ако желаете. Изискването е за 5-годишен опит в осъществяване на дейности в обществена полза в подкрепа развитието на гражданското общество и гражданското участие. Важно: Единственият начин за излъчване на кандидати за членове на Съвета е самономинирането.


Важно: И в двата случая регистрацията е на ЮЛНЦ в обществена полза, а не на физически лица. На база на регистрациите на платформата ще се формират два списъка – един на ЮЛНЦ, които ще избират, и един на ЮЛНЦ, които ще бъдат избирани.


В процедурата за избор не могат да участват:
- ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в частна полза
- търговски дружества и/или техните клонове
- еднолични търговци
- читалища
- синдикални организации
- политически партии


Етапи и срокове:

  • Първи етап - регистрация: Регистрация за участие в гласуването и номиниране на членове на Съвета е от 20 февруари до 12 март 2020 г. До пет дни след крайния срок регистрациите подлежат на проверка за това дали отговарят на условията от комисия към Министерски съвет.
  • Втори етап - гласуване: След приключване на първия етап по регистрация на участниците, отново на същата платформа, ще се състои и същинската процедура за гласуване за избор на членовете на Съвет. Гласуването се извършва в рамките на 10 дни, които започват да текат от произнасянето на комисията. Всяко регистрирано ЮЛНЦ ще може да гласува за максимум 14 номинирани ЮЛНЦ, вкл. за себе си. НПО Порталът ще обяви началото на процедурата по гласуване.
  • Трети етап – сформиране на Съвета. Съветът се сформира до 5 дни след след обявяването на резултатите (класирането) от гласуването. В този период всяко от избраните за член на Съвета ЮЛНЦ трябва да посочи един титуляр и един заместник, които да го представляват за тригодишен мандат. След решение на Министерски съвет за определяне членовете на състава, той се обявява на Портала за обществени консултации.

Информация за процедурата, за етапите на регистрация и гласуване ще се публикува на Портала за обществени консултации и на Информационния портал за неправителствени организации – ngobg.info


.

.


Източник инфографики: Български център за нестопанско право.

Автор: НПО Портал

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

03.08.2020
Изпращайте номинации за Деня на правото да знам! Изпращайте номинации за Деня на правото да знам!

Програма Достъп до информация стартира набирането на номинации в шестте категории за наградите по ...

03.08.2020
Излезе Брой 7 (199)  на месечния информационен бюлетин на ПДИ Излезе Брой 7 (199) на месечния информационен бюлетин на ПДИ

Програма Достъп до Информация публикува Брой 7 (199) на месечния информационен бюлетин. Бюлетина може да ...

29.07.2020
Пилотни онлайн обществени обсъждания ще се проведат в Ловеч и Монтана в рамките на „Вход за граждани“ Пилотни онлайн обществени обсъждания ще се проведат в Ловеч и Монтана в рамките на „Вход за граждани“

.На 29 юли 2020 г. (сряда) от 17:00 ч. Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право ...