Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22Обявление на комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на Съвет за развитие на гражданското общество

Обявление на комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на Съвет за развитие на гражданското общество

Обявление на Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на СРГО във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

 

На основание чл. 3, т. 2 и 3 във връзка с §52 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на СРГО обявява, че срокът по чл. 12, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Съвета относно правото на участниците в процедурата да предявят възражения за недопускането/невключването им в публикуваните списъци и за отстраняване технически грешки в заявленията спира да тече до отмяната на извънредното положение.

Следващите процедурни действия, свързани с:

  • произнасяне от Комисията по постъпилите възражения след възобновяване на срока по чл. 12, ал. 4 от Правилника, настъпващо след отмяна на извънредното положение;
  • извършване на промени в списъците въз основа на уважени възражения или направени искания по чл. 12, ал. 4 от Правилника;
  • отправяне на покана за гласуване до регистрираните за участие в процедурата организации;
  • осъществяване на процеса на гласуване чрез Платформата https://voting.government.bg/;
  • публикуване на резултатите от гласуването и класирането на кандидатите за членове на Съвета,

ще бъдат извършени след отмяна на извънредното положение, възобновяване и изтичане на срока по чл. 12, ал. 4 от Правилника.Източник: Министерски съвет, 24 март 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

18.09.2020
Новите лидери в гражданския сектор Новите лидери в гражданския сектор

Лидерите се превръщат в център на вниманието, промените се случват и се случват много бързо. Мислите на ...

17.09.2020
Над 40 номинации за наградите за Международния ден на правото да знам 2020! Над 40 номинации за наградите за Международния ден на правото да знам 2020!

Кои са най-активните граждани, използвали правото си на достъп до ...

16.09.2020
Близо 90% от софиянци искат да участват в управлението на София, но им липсват начини за влияние Близо 90% от софиянци искат да участват в управлението на София, но им липсват начини за влияние

“Граждански бюджет за София” дава шанс за засилване на гражданското участие в управлението и връщане ...