Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
10Обявление на комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на Съвет за развитие на гражданското общество

Обявление на комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на Съвет за развитие на гражданското общество

Обявление на Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на СРГО във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

 

На основание чл. 3, т. 2 и 3 във връзка с §52 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на СРГО обявява, че срокът по чл. 12, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Съвета относно правото на участниците в процедурата да предявят възражения за недопускането/невключването им в публикуваните списъци и за отстраняване технически грешки в заявленията спира да тече до отмяната на извънредното положение.

Следващите процедурни действия, свързани с:

  • произнасяне от Комисията по постъпилите възражения след възобновяване на срока по чл. 12, ал. 4 от Правилника, настъпващо след отмяна на извънредното положение;
  • извършване на промени в списъците въз основа на уважени възражения или направени искания по чл. 12, ал. 4 от Правилника;
  • отправяне на покана за гласуване до регистрираните за участие в процедурата организации;
  • осъществяване на процеса на гласуване чрез Платформата https://voting.government.bg/;
  • публикуване на резултатите от гласуването и класирането на кандидатите за членове на Съвета,

ще бъдат извършени след отмяна на извънредното положение, възобновяване и изтичане на срока по чл. 12, ал. 4 от Правилника.Източник: Министерски съвет, 24 март 2020

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

09.04.2020
Становище относно спиране процедурата за Съвета за развитие на гражданското общество Становище относно спиране процедурата за Съвета за развитие на гражданското общество

Мобилизация и консолидиране на всички сектори и енергията, която е необходима, за да се справим ...

06.04.2020
Новият брой на бюлетина на Програма Достъп до информация Новият брой на бюлетина на Програма Достъп до информация

Програма Достъп до Информация публикува новия брой 3 (195) на месечния си информационен ...

26.03.2020
Списък с контакти по общини за доставка на храни и медикаменти по домовете за възрастни хора Списък с контакти по общини за доставка на храни и медикаменти по домовете за възрастни хора

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е събрало на едно място ...