Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13Здраве и безопасност на работещите в сектора на социалните услуги по време на мерките срещу КОВИД-19

Здраве и безопасност на работещите в сектора на социалните услуги по време на мерките срещу КОВИД-19

Материалът е подготвен от: The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, UNICEF, IFSW, Global Social Service Workforce Alliance.

Превод на български език – Фондация ЛУМОС

 

„Добре подкрепената, подходящо обучена, овластена и защитена работна сила в сектора на социалните услуги е от съществено значение за намаляване на вредните последици от пандемията от Ковид-19. Работещите в сектора на социалните услуги могат да използват вече създадените тесни връзки с децата, семействата и общностите, за да реагират бързо и ефективно. Но, за да постигнат това те трябва да запазят своето здраве и безопасни условия на труд. Настоящият документ има за цел да осигури насоки за това как да се подкрепят работещите в социалната сфера и да им се дадат правомощия безопасно да обслужват децата, семействата и общностите по време на пандемията от Ковид-19. Тези насоки са предназначени за правителствени и неправителствени организации, работещите в социалния сектор и техните ръководители“.


> Към брошурата. (PDF, 1.14 МВ)
#ресурсниматериали

Рубриката „Ще се справим заедно – ресурсни материали“ се осъществява с подкрепата на CIVITATES. Нейни инициатори са коалиция от граждански организации и мрежи: Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Национална мрежа за децата, НПО Портал, Платформа АГОРА, WWF България.


 

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

04.07.2020
Безплатна линия за изслушване и подкрепа за хранителни нарушения Безплатна линия за изслушване и подкрепа за хранителни нарушения

Кампания Loved Bodies на Асоциация УНИКАЛ и Академия "Емоции и Хранене”: http://bia-unikal.org/ за ...

04.07.2020
Първа помощ за родители на деца с хранителни разстройства Първа помощ за родители на деца с хранителни разстройства

„Ръководство с препоръки, насоки и указания за оказване на практична подкрепа за засегнати от хранителни ...