Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
02Обявление от Комисията за избор на СРГО за резултатите от гласуването за членове на Съвета

Обявление от Комисията за избор на СРГО за резултатите от гласуването за членове на Съвета

На основание чл. 14, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО), Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове на СРГО ОБЯВЯВА резултатите от проведеното електронно гласуване в периода 28 април – 13 май 2020 г. на Платформата https://voting.government.bg/ за членове на Съвета, както следва:

 

При избирателна активност от 75,46 %, сформирана от гласовете на 286 организации от общо допуснати за участие в процедурата 379, класираните за членове на Съвета са:

1. "БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО", ЕИК 130570377  - 178 гласа;

2. "БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ",ЕИК 131201582 – 126 гласа;

3. "РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ", ЕИК 130560949 – 108 гласа;

4. "СВЕТЪТ НА МАРИЯ", ЕИК 176246240 – 94 гласа;

5. "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ", ЕИК 131308239 – 85 гласа;

6. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ-БЪЛГАРИЯ", ЕИК 176007906 – 85 гласа;

7. "ФОНДАЦИЯ "ЗАЕДНО В ЧАС", ЕИК 175935973 – 83 гласа;

8. СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ", ЕИК 703415 – 77 гласа;

9. "БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ", ЕИК 831091447 – 73 гласа;

10. "ЗА НАШИТЕ ДЕЦА", ЕИК 131327481 – 71 гласа;

11. "АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК 131066056 – 70 гласа;

12. "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ", ЕИК 121703113 – 63 гласа;

13. "АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ", ЕИК 130577279 – 61 гласа;

14. "КАРИН ДОМ", ЕИК 813145053 – 59 гласа.

 

Пълният списък с организациите, кандидати за членове на Съвета, подредени според броя получени гласове, е публикуван на Платформата https://voting.government.bg/publicLists/ranking .

 

Съгласно чл. 15, ал. 2 от ПОДСРГО в тридневен срок (бел.ред от 19 май 2020 г.) от настоящото обявление пред Комисията по организиране и провеждане на процедурата за избор могат да се правят възражения от организациите, участвали в избора.

 

Съгласно чл. 16, ал. 1 от ПОДСРГО в срок от 5 работни дни от настоящото обявление (бел. ред от 19 май 2020 г.) класираните 14 организации следва да определят и заявят до Секретариата на Съвета физическите лица (титуляр и заместник), които ще ги представляват в него.

Съгласно чл. 14 , ал. 6 от ПОДСРГО Комисията публикува протоколите от проведените от нея заседания.

Информация за състава на Съвета, одобрен с решение на Министерски съвет, ще се публикува Портала за обществени консултации – www.strategy.bg, на Портала за консултативни съвети - https://saveti.government.bg/ и на Информационния портал за НПО в България – https://www.ngobg.info.


Източник: http://www.strategy.bg/, 19 май 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

01.06.2020
Включете се в проучването на АЕЖ-България за свободата на медиите в страната Включете се в проучването на АЕЖ-България за свободата на медиите в страната

Какво е усещането за свобода сред българските журналисти, има ли нови форми на натиск в медиите и ...

01.06.2020
Покана за пресконференция: Доклад ”Състоянието на достъпа до информация в България 2019” Покана за пресконференция: Доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2019"

Фондация Програма Достъп до Информация Ви кани на 8 юни 2020 г., понеделник, от 11.00 часа на онлайн ...

27.05.2020
Нов проект на БХК проследява дали се осъществява реформата в българските затвори и арести Нов проект на БХК проследява дали се осъществява реформата в българските затвори и арести

Нов проект на Български хелзинкски комитет (БХК) проследява реформата в българските затвори и арести, ...