Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
24Обявление от Комисията за избор на СРГО за резултатите от гласуването за членове на Съвета

Обявление от Комисията за избор на СРГО за резултатите от гласуването за членове на Съвета

На основание чл. 14, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО), Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове на СРГО ОБЯВЯВА резултатите от проведеното електронно гласуване в периода 28 април – 13 май 2020 г. на Платформата https://voting.government.bg/ за членове на Съвета, както следва:

 

При избирателна активност от 75,46 %, сформирана от гласовете на 286 организации от общо допуснати за участие в процедурата 379, класираните за членове на Съвета са:

1. "БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО", ЕИК 130570377  - 178 гласа;

2. "БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ",ЕИК 131201582 – 126 гласа;

3. "РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ", ЕИК 130560949 – 108 гласа;

4. "СВЕТЪТ НА МАРИЯ", ЕИК 176246240 – 94 гласа;

5. "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ", ЕИК 131308239 – 85 гласа;

6. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ-БЪЛГАРИЯ", ЕИК 176007906 – 85 гласа;

7. "ФОНДАЦИЯ "ЗАЕДНО В ЧАС", ЕИК 175935973 – 83 гласа;

8. СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ", ЕИК 703415 – 77 гласа;

9. "БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ", ЕИК 831091447 – 73 гласа;

10. "ЗА НАШИТЕ ДЕЦА", ЕИК 131327481 – 71 гласа;

11. "АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК 131066056 – 70 гласа;

12. "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ", ЕИК 121703113 – 63 гласа;

13. "АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ", ЕИК 130577279 – 61 гласа;

14. "КАРИН ДОМ", ЕИК 813145053 – 59 гласа.

 

Пълният списък с организациите, кандидати за членове на Съвета, подредени според броя получени гласове, е публикуван на Платформата https://voting.government.bg/publicLists/ranking .

 

Съгласно чл. 15, ал. 2 от ПОДСРГО в тридневен срок (бел.ред от 19 май 2020 г.) от настоящото обявление пред Комисията по организиране и провеждане на процедурата за избор могат да се правят възражения от организациите, участвали в избора.

 

Съгласно чл. 16, ал. 1 от ПОДСРГО в срок от 5 работни дни от настоящото обявление (бел. ред от 19 май 2020 г.) класираните 14 организации следва да определят и заявят до Секретариата на Съвета физическите лица (титуляр и заместник), които ще ги представляват в него.

Съгласно чл. 14 , ал. 6 от ПОДСРГО Комисията публикува протоколите от проведените от нея заседания.

Информация за състава на Съвета, одобрен с решение на Министерски съвет, ще се публикува Портала за обществени консултации – www.strategy.bg, на Портала за консултативни съвети - https://saveti.government.bg/ и на Информационния портал за НПО в България – https://www.ngobg.info.


Източник: http://www.strategy.bg/, 19 май 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

21.09.2020
Гледайте премиерата на ”Ново начало - себе си в другия” -  филм за доброто по време на криза Гледайте премиерата на "Ново начало - себе си в другия" - филм за доброто по време на криза

"Ново начало - себе си в другия" e филм за доброто по време на криза. Лентата представя без коментар ...

18.09.2020
Новите лидери в гражданския сектор Новите лидери в гражданския сектор

Лидерите се превръщат в център на вниманието, промените се случват и се случват много бързо. Мислите на ...

17.09.2020
Над 40 номинации за наградите за Международния ден на правото да знам 2020! Над 40 номинации за наградите за Международния ден на правото да знам 2020!

Кои са най-активните граждани, използвали правото си на достъп до ...