Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
04Европейският парламент набира кандидатури за Наградата за европейски гражданин 2020

Европейският парламент набира кандидатури за Наградата за европейски гражданин 2020

Европейският парламент обяви начало на кандидатстването за Наградата за европейски гражданин за 2020 г., която се присъжда за изключителни европейски постижения. Крайният срок за подаване на кандидатури беше удължен до 30 юни 2020 г.

 

Наградата за европейски гражданин се присъжда ежегодно от 2008 г.

 

Европейският парламент присъжда ежегодно Наградата за европейски гражданин. Наградата има за цел да възнаграждава изключителни постижения в следните области:

  • проекти за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство, както и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки, или за подпомагане на трансграничното или транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз;
  • проекти, включващи дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество в областта на културата, което допринася за укрепването на европейския дух;
  • проекти, свързани с темата на текущата Европейска година (ако е приложимо);
  • проекти, които дават конкретен израз на ценностите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

За Наградата за европейски гражданин могат да кандидатстват граждани, групи от граждани, сдружения или организации с проекти, които са осъществили; те могат също така да издигат по една кандидатура на друг гражданин, група, асоциация или организация за Наградата за европейски гражданин.

Членовете на Европейския парламент също имат право да издигат кандидатури – всеки член на ЕП има право да издига по една кандидатура годишно.

 

За да кандидатствате самостоятелно или да издигнете кандидатурата на друго лице, натиснете тук.

 

На изискванията на наградата не отговарят граждани, групи, сдружения или организации, които са включени в следните видове проекти: проекти, които получават над 50% от финансирането си от бюджета на ЕС; проекти, които вече са получили награда, връчвана от европейска институция, орган, служба или агенция; дейности, които са осъществени при упражняването на политическа функция или изборен мандат; дейности, които не съответстват на ценностите, заложени в Хартата на основните права; дейности, които имат стопанска цел; дейности на обществени и правителствени организации.

 

Крайният срок за подаване на кандидатури бе удължен до 30 юни 2020 г., 23:59 (брюкселско време).

 

За информация и въпроси можете да отправите запитване на имейл CitizensPrize@ep.europa.eu.

 

Правилник относно Наградата за европейски гражданин

Формуляр за подаване/издигане на кандидатура за Наградата за европейски гражданин

Декларация за поверителност на личните данни

Източник: Бюро за връзка на Европейския парламент в България, 19 май 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

28.05.2020
Общият отговор на ЕС на COVID-19. Документ за информация, анализ и мобилизация Общият отговор на ЕС на COVID-19. Документ за информация, анализ и мобилизация

Постепенно отдръпващата се световна криза с COVID-19 отваря пространство за анализ на ...

12.05.2020
Промени числата! Нека спрем жилищната криза. #home4all Промени числата! Нека спрем жилищната криза. #home4all

До 2030 година 1 от 4 човека в света ще живее в лоши жилищни условия. Предизвикателствата от бързо ...

12.05.2020
COVID-19: Завръщане на работното място. Адаптиране на работните места и защита на работещите COVID-19: Завръщане на работното място. Адаптиране на работните места и защита на работещите

Автор(и): William Cockburn, Европейска агенция за безопасност и здраве при ...