Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
02Пандемията COVID-19 – Етично ръководство за социални работници

Пандемията COVID-19 – Етично ръководство за социални работници

Автор: BASW – Британска професионална асоциация на социалните работници

 

Covid-19 е заплаха за всеки човек и общност. Но поради различни социални, демографски и икономически фактори най-уязвими са тези, с които работят социалните работници. Част от тези хора не могат да следват официалните указания за самозащита, нямат осигурен достъп до здравеопазване, добро хранене, образование, безопасен дом. Други са повлияни от загубата на работа, изискванията за социална изолация и затварянето на училища и услуги.

 

Това етично ръководство има за цел да отговори на специфичните обстоятелства, породени от COVID-19, които атакуват здравето, грижите, защитата и услугите за подкрепа на уязвимите хора. Социалните работници може да бъдат изправени пред избор и решения, които надхвърлят границите на обичайната етика, включително приоритизирането и разпределението на подкрепата и ресурсите.

 

Етичните насоки не заменят етичния кодекс на BASW (основния етичен документ за професионалната общност в Обединеното кралство), който изразява разбирането на  професионалната общност за социална справедливост и отговорността към правата на човека. Те се определят като второ ниво етични насоки с допълнителни професионални норми, приложими при специфичните обстоятелства на пандемията. BASW разработва и трето ниво етични насоки с конкретни съображения в специфични области на правото, политика и практиката по време на Covid-19.

 

Ръководството е в подкрепа на широк кръг специалисти и институции. Сред тях са социалните работници (работещи на терен, на ръководни позиции, студенти, преподаватели по социална работа, изследователи), но също така и работодателите в социалната сфера, други специалисти, правителствата. То е отворено и ще се обогатява в хода на пандемията и във връзка със заплахата от повторна криза.

 

Насоките включват етични норми по отношение на собственото здраве на социалните работници, грижата за уязвимите групи и общности и професионалните отговорности в пандемичната ситуация. Сред тях са:

  • Следване на изискванията на правителството за превенция и защита;
  • Подкрепа на социалните работници от професионалната общност при финансови проблеми;
  • Включване на социалните работници в доброволни инициативи;
  • Завръщане на работа на социалните работници в добро здраве и в нисък риск, както и привличане на студенти последна година в подкрепа на персонала;
  • Приоритизиране и управление на риска от COVID-19 за уязвимите хора;
  • Работа в мултидисциплинарни екипи в различни форми на взаимодействие;
  • Супервизията на работата на социалните работници като инструмент за добър емоционален климат в работната среда, др.

 

Линк към статията на английски език: https://www.basw.co.uk/covid-19-pandemic-%E2%80%93-ethical-guidance-social-workers


Анотация за НПО портала: Стели Петева
#ресурсниматериали

Рубриката „Ще се справим заедно – ресурсни материали“ се осъществява с подкрепата на CIVITATES. Нейни инициатори са коалиция от граждански организации и мрежи: Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Национална мрежа за децата, НПО Портал, Платформа АГОРА, WWF България.


 


 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

01.06.2020
Включете се в проучването на АЕЖ-България за свободата на медиите в страната Включете се в проучването на АЕЖ-България за свободата на медиите в страната

Какво е усещането за свобода сред българските журналисти, има ли нови форми на натиск в медиите и ...

01.06.2020
Покана за пресконференция: Доклад ”Състоянието на достъпа до информация в България 2019” Покана за пресконференция: Доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2019"

Фондация Програма Достъп до Информация Ви кани на 8 юни 2020 г., понеделник, от 11.00 часа на онлайн ...

27.05.2020
Нов проект на БХК проследява дали се осъществява реформата в българските затвори и арести Нов проект на БХК проследява дали се осъществява реформата в българските затвори и арести

Нов проект на Български хелзинкски комитет (БХК) проследява реформата в българските затвори и арести, ...