Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22Ръководства за психично здраве по време на пандемията КОВИД-19 и след нея

Ръководства за психично здраве по време на пандемията КОВИД-19 и след нея

IGLOo - Ръководства за психично здраве по време на пандемията КОВИД-19 и след нея (за мениджъри, колеги, служители, PR специалисти)

Автори: Prof. Karina Nielsen, Dr Joanna Yarker, The University of Sheffield

 

Какво можете да направите, за да помогнете на Вашите служители и колеги да останат психически здрави на работното си място по време на пандемията с Covid-19?

Всички знаем, че избухването на Covid-19 оказа дълбоко влияние върху света на работата. Изправени сме пред безпрецедентни рискове и притеснения за нашето здраве, финанси и сигурност на работното място.

Статистиката показва, че и във време без подобен здравен риск, 1 на 6 души има проблеми с психичното си здраве. Броят на засегнатите хора от пандемията с Covid-19 тепърва ще се проучва.

Представяме ви 4 кратки ръководства в подкрепа на психичното здраве на служителите, екипите, мениджърите и организациите, създадени от изследователски екип специалисти по трудова психология и организационно здраве на Университета в Sheffield, в партньорство с Affinity Health at Work. 


Ръководствата се основават на концепцията за необходимостта на всеки човек от подкрепяща мрежа - собствено ИГЛУо (IGLOo), което включва Индивида, Групата, Лидерите и Организацията.

Няколко практически стъпки могат да помогнат да запазим или възстановим психичното здраве – собственото или това на служителите, при завръщане на работното място:

  • Да наблюдаваме сигналите за стрес, тревожност и депресия;
  • Да анализираме наличните ресурси – индивидуалните, на групата, на лидерите и на организацията;
  • Да планираме подкрепящи дейности, подходящи за осъществяване в домашна и в работна среда;
  • Да свържем наличните ресурси с планираните дейности;
  • Да оценим силата на нашето ИГЛУо, като отговорим на въпросник с двайсетина въпроси и определим от каква допълнителна подкрепа се нуждаем и как да я осигурим.  

Да не забравяме: Подкрепата на хората прави голямата разлика в трудни времена!

Към ръководствата на английски език: http://www.affinityhealthatwork.co.uk/our-research

Анотация за НПО портала: Стели Петева


Снимка: Pixabay

#ресурсниматериали

Рубриката „Ще се справим заедно – ресурсни материали“ се осъществява с подкрепата на CIVITATES. Нейни инициатори са коалиция от граждански организации и мрежи: Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Национална мрежа за децата, НПО Портал, Платформа АГОРА, WWF България.


 


 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

08.07.2020
Обръщение на редакционния екип на Електронен вестник “Сияние” в гр. Пловдив

ОБРЪЩЕНИЕ(РЕДАКЦИОНЕН ПРИЗИВ)На редакционния екип на Електронен вестник “Сияние” в гр. ...

08.06.2020
Годишен отчет за дейността на Фондация „Подслон за човечеството” (Хабитат България)-  01.01.2019 г. -  31.12.2019 г Годишен отчет за дейността на Фондация „Подслон за човечеството” (Хабитат България)- 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г

МИСИЯ, ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ Фондация “Подслон за човечеството” (Habitat for Humanity Bulgaria) е ...

13.05.2020
Сайтовете на каузи участват безплатно в конкурса „Сайт на година” 2020 Сайтовете на каузи участват безплатно в конкурса „Сайт на година" 2020

Сайтовете на каузи имат възможност да участват безплатно в третото издание на конкурса „Сайт на ...