Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05Огнян Траянов, ТехноЛогика: Бизнесът ще продължи да инвестира в каузи за развитие въпреки кризата

Огнян Траянов, ТехноЛогика: Бизнесът ще продължи да инвестира в каузи за развитие въпреки кризата

От началото на кризата c COVID-19 българската софтуерна компания ТехноЛогика ползва 3D принтерите, с които разполага, за произвеждане на шлемове за медицинския персонал в различни болници. Подкрепя болници в Перник и София. Включва се и в дарителската кампания ЗА ДОБРОТО, организирана от Фондация BCause и Проект #ЗАДОБРОТО.

Дългосрочно и отвъд сегашната ситуация компанията подкрепя каузи, свързани с българското образование. Разработва и внедрява модерни технологични решения и иновации. ТехноЛогика финансира и реализира първия по рода си детски интерактивен център TechnoMagicLand, който по забавен начин среща децата със света на науката и технологиите.

С Огнян Траянов – собственик и изпълнителен директор на компанията, а също и председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) разговаряме за бизнеса и отговорността му в едно по-различно време.


Какво промени кризата във вашите дарителски политики?

Отвъд директната подкрепа за борба с кризата (изработване на специализирани шлемове за болничен персонал, подпомагане на дарителски кампании на организации), ние откликваме с това, което се очаква от нас и в бизнес дейността ни, и в CSR инициативите ни – да предлагаме иновации и нови ползи.


Например сега, във времето на дистанционното обучение, когато децата не могат да посещават детския интерактивен център за наука и технологии TechnoMagicLand, заснехме видеоклипове към учебния материал по природни науки за учениците от различните класове. Тези видеа вече са достъпни в националната електронна библиотека на учителите, за да подпомагат процеса на обучение в момента, а и след кризата.


Предложихме безплатно използване на облачната версия на наш продукт за управление на човешки ресурси, в която има и модул, актуален днес – т.нар. time tracking. Чрез него ръководителите от всички нива могат да дефинират, възлагат и следят за изпълнението на цели и задачи, да правят мониторинг и управление на работните процеси в условията на работа от дома на служителите.


Това са два примера за иновативните подходи, за това как изпълняваме ролята си. На нас, ръководителите, ни е възложено да управляваме капацитет – хора, ноу-хау, машини, които използваме не само за благото на фирмата, собствениците, служителите, но и на обществото. Иновациите трябва да са свързани не само с нови продукти, предназначени за пазара, а да служат за подпомагане, смекчаване и решаване на различни предизвикателствата пред обществото, в конкретния случай, свързани с COVID-19.


Как ще изглежда дарителството след кризата според Вас?

Вярвам, че от кризата ще има и ползи. Особено ако успеем да превърнем уроците в добре научени, сегашните предизвикателствата във възможности и впоследствие – в устойчиви практики.


Ето например, напоследък дарителите все по-често се споменават в медиите. Надявам се това остане обичайна практика, да дава признание и инспирира.


Възприятието на обществото към ИТ се промени. Виждаме ползата от това, че в България има сравнително добър интернет достъп и предимствата на е-услугите. Цифровите технологии са навлезли в бита. Пропуските, за които говорим от години, станаха ясни – липсва, а е истински необходима, национална система за управление при кризи. Някои процеси по дигитализация се доказаха, а за други се оказаха дефицитни и трябва да се продължи с инвестициите в тях.


Ние, и като неправителствен сектор и като институциите не сме подготвени със среда, в която фирмите да заявят наличните си ресурсите, за да бъдат синхронизирано управлявани, да се получи синергизъм и пълнота.


Видяхме как много хора от всички сектори са близо до фронтовата линия и оперативните потребности, но това не е достатъчно, няма го стратегическото мислене, което решава проблеми. Надявам се да почнем да работим в тази посока.


Смятате ли, че кризата може да бъде основателен повод за бизнеса да свие своите социални инвестиции или пък да инвестира само в базисни потребности?


Не, нямам тези опасения. Ние чувстваме нашата отговорност и използваме капацитета си не само за постигане на финансови резултати, но и за да бъдат нашите служители удовлетворени. Да се усещат част от екип на знаещи, можещи, но и добри хора.


Смятам, че сме длъжни да трасираме и инвестираме в различни решения на по-високо ниво на въвличане от това да дадеш само пари или съпровождащ труд. За да може фирмата да има самочувствие, че е иновативна във всяко отношение, че се управлява добре и дава устойчивост, трябва да продължи да инвестира в идентифициране на проблеми, търсене на решения и подкрепа на различни каузи.


А надеждите Ви, свързани с дарителството и социалните инвестиции?

Смятам, че в тази криза обществото като цяло, хората, се почувстваха съпричастни, дадоха и се убедиха, че това бе добре прието. Липсва другото ниво, не по-малко важно – да се научим да изискваме от другите. Не да разчитаме само на силовите ведомства и държавните органи, за да се осигури изпълнение на гражданския дълг. Необходимо е ние да реагираме и да изискваме от всеки, който съзнателно или не, се отклонява от доброто за обществото. И в тези усилия обществото и околните да дават подкрепа. Да даваш не само пари и блага, а да даваш своето време и усилия да се спазват норми на цивилизованото общество. Това също е вид дарителство и отговорно поведение.


Надявам се, че много идеи, в които сме инвестирали и са станали добра практика, ще бъдат разпознати и подкрепени в национален мащаб. Дистанционното обучение, за което от години плахо говорим, навлезе с щурм в образователната система. Трябва да разпознаем добрите примери и практики, специфичните ползи и да се борим то да остане една от регулярно използваните и добре приети форми. Онлайн консултации, индивидуална работа с децата, групи по интереси и възможности, индивидуални задачи – очакваме това да се окажат силни предимства, които да станат трайна практика в обучителния процес.


Вярвам, че неправителственият сектор и институциите ще координират усилията си и ще излезем с дълбок анализ и научен урок как да сме по-добре подготвени за кризи в бъдеще. Че ще имаме съгласувани действия в една подобна непредвидена ситуация, а не кратковременни, хаотични, единични жестове и дарения, запушващи пробойни. Кризата ще стимулира добри и креативни решения и те ще намират повече публичност и признание от институциите.


Вече не си задаваме въпроса едно ли сме. Живеем в глобално село – като кихне някой в единия край, на другия са се „натръшкали“:). Не се питаме, а знаем има ли замърсяване, тежим ли на земята с човешката си дейност. Кризата ни даде не само уроци, но и някои генерални изводи, които трябва да запомним и да не дискутираме, а да действаме – опазване на природата, създаване на нови възможности за образование и реализация, модели на подражание за децата и младите, ролята на цифровите технологии и инфраструктура в днешно време. Ясно се очертаха пътища, по които трябва да вървим.


Над 40 млн. лв. са дарени в България от средата на март досега, показва анализът на Български дарителски форум. Това е ясен знак, че всички ние сме склонни да търсим нови решения на проблемите, с повече въображение, смелост, щедрост и емпатия.

Сигурни сме, че в бъдещето след COVID-19 потребността от дарителска подкрепа ще е още по-осезаема.
Затова си заслужава да чуваме гласа на дарителите от първо лице.

В поредица интервюта Български дарителски форум представя аргументите им за изборите, които правят – сега и в несигурното „след това”.

 

Публикувано от:

Български дарителски форум

 

 

Сходни публикации

02.03.2021
Получихме 47 проекта от ученици в ”Млад Благотворител” 2021 Получихме 47 проекта от ученици в "Млад Благотворител" 2021

Приключи първи етап подаване на проекти в национален конкурс за доброволчески каузи на ученици "Млад ...

02.03.2021
По случай 8 март даряваме в подкрепа на жени и деца, преживели домашно насилие По случай 8 март даряваме в подкрепа на жени и деца, преживели домашно насилие

Шест организации започнаха кампании за набиране на средства с помощта на Фондация BCause.  Осми ...

01.03.2021
Асоциация НАЯ търси подкрепа за самотна майка от Търговище, която се бори да завърши висшето си образование Асоциация НАЯ търси подкрепа за самотна майка от Търговище, която се бори да завърши висшето си образование

22-годишна самотна майка от Търговище, студентка в специалност Английска филология в Шуменския ...