Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13Сдружение "Младежки перспективи"

Сдружение "Младежки перспективи"

Сдружение „Младежки перспективи“ е учредено  в края на 2019 г. в гр. Сливен и осъществява дейност в обществена полза. Предметът на дейност на сдружението е  свързан пряко с организиране и/или прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот и по отношение на политиките към децата, младежите и младите хора.

Някои от основните цели на сдружението са:

  • да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на демократичното общество, образованието, културата, физическата култура; подпомагане личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение; осъществяване на младежки дейности и инициативи; решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите;
  • допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска култура и общите европейски ценности;
  • да подпомага дейности, свързани с опазването на природата и околната среда;
  • да участва активно  в дейности, свързани с намаляването на замърсяването на въздуха, почвата, водата, участва в кампании и инициативи, насочени към рециклиране и отговорно отношение към природата;
  • допринася за развитието на региона;

Съгласно приетият Устав, средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

  • осъществяване на партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на младежките дейности;
  • участие в български и международни програми и проекти, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с целите на Сдружението;
  • осъществяване на контакти и съвместна работа със сродни организации от страната и чужбина;
  • организиране и провеждане на семинари, конференции, срещи, симпозиуми, кръгли маси и други мероприятия по проблемите, свързани с основните цели на Сдружението; дискусии и лекции, симулационни игри, с които ще се стреми да привлече младите хора от страната и чужбина чрез обмени по съответни програми, изготвяне на проекти, съобразно целите на Сдружението.
Сдружение „Младежки перспективи“ спазва принципите на равнопоставеност, недискриминация и устойчиво развитие, ръководи се прозрачно и съгласно българското законодателство.

 

Публикувано от:

Младежки перспективи

 

 

Сходни публикации

29.06.2020
Кампания „Месим, за да се смесим” събра десетки деца от Община Карлово Кампания „Месим, за да се смесим" събра десетки деца от Община Карлово

Проект „Месим, за да се смесим“  на Сдружение „Млади, активни, креативни“ е част от инициатива ...

23.06.2020
Проект „Код: Активни младежи” ще насърчава гражданското участие сред младежи от малки населени места Проект „Код: Активни младежи” ще насърчава гражданското участие сред младежи от малки населени места

След дългия период на социална изолация и дигитално обучение Сдружение „Знание“ ще даде възможност ...

19.06.2020
Седмица „Заедно за света“ организират от Дружеството за ООН Седмица „Заедно за света“ организират от Дружеството за ООН

В дните от 20-и до 26-и юни Дружеството за ООН в България подготвя серия от събития, с които ще се ...