English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Международна среща по проект VR EDUCATION се състоя в гр. Пазарджик в началото на 2020 г.

 
Международна среща по проект VR EDUCATION се състоя в гр. Пазарджик в началото на 2020 г.

На 31 януари 2020 г. в гр. Пазарджик се състоя втора международна партньорска среща по проект  VR EDUCATION “Внедряване на образователен подход базиран на виртуална реалност в средните училища” финансиран от програма Еразъм+ с договор № 2019-HR01-KA201-060815. Домакини на срещата бяха двата български партньора: ЕГ „Бертолт Брехт“ от гр. Пазарджик и сдружение с нестопанска цел „Център за устойчивост и икономическо развитие“.

По време на срещата, партньорите избраха лого на проекта – учениците от четирите пилотни училища бяха изработили интересни предложения и след гласуване между партньорите, бе избрано логото, предложено от СОУ „Люпчо Сантов“ от гр. Кочани, Северна Македония.

Бяха съставени две работни групи, които да работят по двата интелектуални продукта: стратегически документ за партньорство и наръчник за учители от средните училища като всеки един партньор излъчи по един свой представител в двете работни групи.

В края на партньорската среща бяха коментирани някои от темите, които трябваше да бъдат преподавани по време на първото съвместно обучение в рамките на проект VR EDUCATION. За съжаление, първото краткосрочно съвместно обучение, което бе планирано за края на месец май 2020 година в гр. Кочани, Северна Македония, бе отложено поради влошената епидемична обстановка в страните-участнички в проекта. 

Повече за проекта, както и новини през следващите години за неговия напредък може да откриете на уебсайта на проект VR EDUCATION: http://virtualrealityedu.eu


Сходни публикации

Проектът ELMET използва образователни стаи на загадките за развитие на преносими умения

Проектът ELMET използва образователни стаи на загадките за развитие на преносими умения

ELMET е проект, финансиран по програма Erasmus+, който популяризира образователните стаи на загадките (Educational Escape

6841 деца определиха победителите в Националната награда „Бисерче вълшебно“ 2022

6841 деца определиха победителите в Националната награда „Бисерче вълшебно“ 2022

 Победителите в десетото юбилейно издание на Националната годишна награда „Бисерче вълшебно“ бяха обявени на 18 май 2022 г.

Програмата на БДФ „Научи се да даряваш” търси учители с интереси в дарителството и доброволчеството

Програмата на БДФ „Научи се да даряваш" търси учители с интереси в дарителството и доброволчеството

„Научи се да даряваш“ е програма, базирана на американската система Learning to give и се реализира от Български дарителски