Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15Конференция "За повече прозрачност при прилагане на политиките за мониторинг на околната среда и контрол и предотвратяване на замърсяването“

Конференция "За повече прозрачност при прилагане на политиките за мониторинг на околната среда и контрол и предотвратяване на замърсяването“
На 02.07.2020 г. от 10.00 ч. в SOHO (София, ул. Искър №4) ще представим възможности за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство по околна среда.

Може да участвате в Демонстрационен модел за подобряване на диалога между Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), граждани и бизнеса: „За по-балансирано управление на околната среда#гледната на гражданите и бизнеса" с експерти от Изпълнителна агенция по околна среда по теми въздух, отпадъци, биологично разнообразие, комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.

Възможност за задаване на въпроси и отправяне на предложения на място или онлайн!

За повече информация: http://sayeco.org/index.php/bg/news-ad-bg
Регистрация: https://t.co/7ZvFsKdrsl?amp=1

Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

03.07.2020
„Покажи ни торбата“ зове за амбициозни цели срещу еднократната пластмаса „Покажи ни торбата“ зове за амбициозни цели срещу еднократната пластмаса

Този юли Денят без пластмасови торбички е по-специален – остава точно една година до влизането ...

02.07.2020
И отново летят „цветни бомби” И отново летят „цветни бомби"

В изпълнение на дейностите по проекта „Бъди моето бъдеще“ (Bee my future), подкрепен от програмата ...

02.07.2020
Започва конкурс „Застъпници за природата“, с който се насърчава обявяването на нови защитени територии и вековни дървета Започва конкурс „Застъпници за природата“, с който се насърчава обявяването на нови защитени територии и вековни дървета

В деня на обявяването на първия резерват в България, резерват „Силкосия“ в Странджа, Асоциация на ...