Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15Представяне на резултатите от проекта „Кохезионната политика на ЕС в България - Vox populi"

Представяне на резултатите от  проекта „Кохезионната политика на ЕС в България - Vox populi"

На 07.07.2020 г. United Partners и Фондация "Образователно сътрудничество" ще представят пред медии и гости резултатите от  проекта EU Cohesion policy in Bulgaria – Vox populi.


Събитието ще се състои на 07 юли, вторник, от 17:00 часа в „Зала в парка“, НДК.

Проектът „Кохезионната политика на ЕС в България - Vox populi" е финасиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика" с договор №2018CE16BAT126 и има за цел да подчертае ролята на кохезионната политика на ЕС за устойчиво развитие на всички български региони и повиши обществената информираност за въздействието на проектите, финансирани от Структурните фондове на ЕС.

В продължение на година анализирахме, разказвахме и популяризирахме конкретни резултати от реализирани европейски проекти в България по иновативен начин, като се фокусирахме върху ангажирането на широка аудитория чрез „разказване на истории„ как Кохезионната политика на ЕС е помогнала на хора да си намерят работа, да подобрят своите знания и умения, да осигурят адекватна грижа за нуждаещи се в затруднено положение, да обменят опит в друг град или държава, да развият бизнес или как се е подобрила инфрастурктувата или качеството на водата и въздуха.


Извършихме анализ на отразяването на Кохезионната политика на ЕС в българските медии и подбрахме десетте теми, които най-много вълнуват аудиторията. Анализът и подбраните теми бяха отправна точка за стратегическата рамка, в  която развихме цялостната комуникационна кампания.


Организирахме две работилници с участието на международни експерти и студенти от последен курс специалност „Журналистика" от български университети. След като преминаха обучение, с помощта на експертите, студентите разказаха и визуализираха историите по разбираем, интересен и привлекателен за аудиторията начин.


Съдържанието, което се генерира по време на работилниците, е събрано и публикувано на иновативна уеб страница на адрес  https://vox-populi.prowly.com/


Интензивно популяризирахме съдържанието на уеб страницата, чрез геймифициран формат на кампания с обявена награда, чрез която участниците бяха мотивирани не само да четат, но и да участват и да споделят историите, които харесват и да ги публикуват и коментират в собствените си социални мрежи.


По време на събитието ще бъдат наградени и участниците, спечелили играта #VoxPopuliContest в рамките на проекта. Трима млади хора, които участваха най-активно в кампанията, отиват на пътешествие до сайтове, финансирани от ЕС в България.


За United Partners:


United Partners е една от първите български специализирани комуникационни агенции, която предлага пълно обслужване в сферата на интегрираните маркетингови комуникации. През годините United Partners печели многобройни отличия от конкурси в сферата на комуникациите, сред които златната награда на IPRA в категория „Най-добра корпоративна PR кампания” с проекта “BGTeen.info”, реализиран за Procter & Gamble и „Най-добра международна PR кампания от агенция“ за работата по проекта EE MUSIC (Energy Efficient Music Culture).

 

За Фондация "Образователно сътрудничество":

 

Фондация "Образователно сътрудничество" (www.ecf.bf ) е българска неправителствена организация, създадена през м. юни 2001г. Има значителен опит като водеща и партньорска организация в множество проекти и инициативи на национално, регионално, европейско и международно ниво в областта на образованието, личностно и професионално ориентиране , младежки политики, училищни и извънучилищни дейности, политики на ЕС.

 

За проекта:

Проектът „Кохезионната политика на ЕС в България - Vox populi“ е финасиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор №2018CE16BAT126. Той има за цел да подчертае ролята на кохезионната политика на ЕС за устойчиво развитие на всички български региони и да повиши обществената информираност за дългосрочното въздействие на проектите, финансирани от Структурните фондове на ЕС. Бенефициент по проекта „Кохезионната политика на ЕС в България - Vox populi“ е Юнайтед Партнърс ЕООД. Изпълнява се в партньорство с фондация „Образователно сътрудничество“ и е с продължителност 12 месеца.Източник: Фондация "Образователно сътрудничество", 29 юни 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

14.07.2020
Алесандро Джордани, Европейска комисия: Центровете „Европа директно“ ще допринесат за създаването на европейска публична сфера Алесандро Джордани, Европейска комисия: Центровете „Европа директно“ ще допринесат за създаването на европейска публична сфера

Кандидатстването за управление на центровете е отворено до 15 октомври   Отскоро ...

30.06.2020
Европейската комисия търси партньори за извършване на дейности ЕВРОПА ДИРЕКТНО Европейската комисия търси партньори за извършване на дейности ЕВРОПА ДИРЕКТНО

Представителството на Европейската комисия в България обявява покана за представяне на предложения с ...

24.06.2020
Човешките права са важни за създаването на едно справедливо общество, сочи проучване сред гражданите на ЕС Човешките права са важни за създаването на едно справедливо общество, сочи проучване сред гражданите на ЕС

Гражданите от държавите в Европейския съюз преобладаващо са на мнение, че човешките права са от ...