Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13Бизнесът като партньор за правата на детето: Лятно онлайн училище 2020: 26-28 август 2020

Бизнесът като партньор за правата на детето: Лятно онлайн училище 2020: 26-28 август 2020
Организирано от  Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ)
и
Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски"


УНИЦЕФ България и Стопанският факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски" организират лятно онлайн училище, което ще се проведе в периода 26-28 август 2020 г.

Програмата е насочена към мотивирани студенти, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на защита правата на детето, корпоративната отговорност (КСО), социалните инвестиции, иновации и предприемачество. Участниците ще се потопят в работата на УНИЦЕФ за ангажиране на правителствата, компаниите и гражданското общество да поставят правата на децата в основата на своите програми за устойчиво развитие.

15 младежи ще имат възможност да обсъдят актуални за България теми от дневния ред на ООН, като Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Те ще се запознаят с рисковете и въздействието на бизнес дейностите, операциите и взаимоотношенията върху правата на децата и ще обсъдят възможностите за ангажиране на компаниите с международно признати практики и стандарти за тяхното опазване и развитие.

Участниците ще придобият практически умения за увеличаване на положителното въздействие върху развитието и благосъстоянието на децата. Те ще научат как да интегрират правата на децата в корпоративните политики, бизнес процесите и нефинансовите отчети.

Програмата включва три модула:

• Права на децата и принципите на бизнеса,
Лектор: д-р Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата
• Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и приносът на бизнеса, Лектор: д-р Марина Стефанова, консултант на УНИЦЕФ по програмата "Business for Results”
• УНИЦЕФ и бизнесът: Партньорства със споделена стойност, Лектор: д-р Милка Семова, член на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Кой може да кандидатства?

Студенти в български университети на възраст от 19 до 29 години, изучаващи право, икономика, управление, социални дейности, педагогика, човешки ресурси, връзки с обществеността и други.

Как да участвам?

Лятното училище ще се проведе онлайн. Участието е безплатно. След успешно завършване участниците ще получат сертификат.

Как да кандидатствам?

Всички желаещи следва да попълнят този онлайн формуляр.
Крайният срок за кандидатстване е 15 август 2020 г., 23:59 часа. Местата са ограничени, а подборът се осъществява чрез оценка на мотивацията на кандидатите. Одобрените участници ще бъдат обявени до 18 август 2020 г.


 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

06.07.2020
Учредителното събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд Учредителното събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд

На 3 юли Българският съвет за бежанци и мигранти участва в Учредително събрание на сдружение Асоциация ...

23.06.2020
Международна среща по проект VR EDUCATION се състоя в гр. Пазарджик в началото на 2020 г. Международна среща по проект VR EDUCATION се състоя в гр. Пазарджик в началото на 2020 г.

На 31 януари 2020 г. в гр. Пазарджик се състоя втора международна партньорска среща по проект  VR ...

23.06.2020
Верният настойник с номинация за Проект на Годината 2020 Верният настойник с номинация за Проект на Годината 2020

Сдружение „Верният настойник“ получи номинация за традиционния конкурс Проект на Годината 2020 на ...