Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15Започва конкурс „Застъпници за природата“, с който се насърчава обявяването на нови защитени територии и вековни дървета

Започва конкурс „Застъпници за природата“, с който се насърчава обявяването на нови защитени територии и вековни дървета

В деня на обявяването на първия резерват в България, резерват „Силкосия“ в Странджа, Асоциация на парковете в България и СДП БАЛКАНИ откриват конкурс „Застъпници за природата“ за предложения за нови защитени територии и вековни дървета в страната. Инициативата се организира в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.  Конкурсът има за цел да насърчи усилията на Министерство на околната среда и водите, което на 22 май 2020 г. обяви три нови защитени местности. Неправителствените организации изразяват своята надежда, че с това действие МОСВ поставя край на 10-годишен период на застой, в който са издадени заповеди за нови защитени територии с обща площ под 26 кв. км – едва 0,4% от площта на всички защитени територии в България или 0,02% от територията на страната (виж инфографики №3 и №4).

Гражданската кампания е отворена за предложения за местности от цялата страна, които да бъдат запазени за бъдещите поколения като национално и общочовешко богатство. Неправителствените организации дават следните примери: ценни местообитания на редки и застрашени животински и растителни видове, уникални природни образувания, широколистни гори в равнинни местности, вековни иглолистни и букови гори в планините, карстови извори, пещери с прилепи и др. Експертите насърчават предложения от региони на страната, в които има по-малко обявени защитени територии.

Организаторите са изготвили инфографики, с които разясняват какво представляват защитените територии в България и какви са разликите между шестте вида категории защита (виж инфографики №1 и №2). Желаещите да участват  могат да се насочат към Червената книга на България и Закона за биологичното разнообразие за информация за редки и ценни животни и растения и техните местообитания.

АПБ и СДП БАЛКАНИ ще окажат експертна подкрепа за  изготвяне и внасяне на документация за три защитени територии и три вековни дървета, а всички участници ще получат покана за участие в обучение за зелено застъпничество. В кампанията могат да се включат както отделни граждани и граждански групи, така и неправителствени организации. Организаторите обръщат внимание, че процесът по обявяване на нова защитена територия е продължителен и изисква сътрудничество с редица институции.

За включване в конкурса е нужно да се попълни формуляр, описващ предложената територия или вековно дърво, и да се изпратят снимки и карта на мястото на имейл icfnature@gmail.com до 31 август 2020 г. Победителите ще бъдат обявени на 12 септември, денят на обявяване на първата в България защитена територия. Това е местността „Храстево“ в Родопите, която е защитена през 1931 г. по инициатива на местните лесовъди.  Дълги години се считаше, че първата защитена територия в България е резерват „Силкосия“ в Странджа, но справка на Министерството на земеделието и държавните имоти от 1938 г. внесе тази нова информация за природозащитата в страната ни. През 2012 г. Храстево отново беше обявена за защитена местност с подкрепата на местното население и Асоциация на парковете в България.

Защитени територии се обявяват с цел: съхраняване на национално и общочовешко богатство; запазване на родната природа; развитие на културата и науката; благополучие на обществото. Законът за защитените територии насърчава опазването на забележителни, характерни редки, пейзажи и обекти на неживата природа, като в същото време има за цел да подпомогне хармоничното съжителство между човек и природа и прилагането на традиционни форми на поминък.

В България съществуват шест категории защитени територии. Резерватите и националните паркове са с най-строга защита и са изключително държавна територия. Природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове и защитени местности са останалите категории защитени територии. Националните и природните паркове са с най-голяма площ и тяхната територия е разделена на зони с различни функции и режими на управление. Граждани могат да предлагат за обявяване защитени територии от категориите резерват, природен резерват, защитена местност и природна забележителност. Предложения за паркове могат да се внасят само от министерства и ведомства, общини и областни управители, научни и академични институти и обществени организации.

Отделни вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват за защитени, съгласувано с физическото или юридическото лице – собственик на имота, в който се намира дървото.
Източник: Асоциация на парковете в България, 01 юли 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

02.08.2020
Дейности по проекта ”Бъди моето бъдеще“ (Bee my future) за месец юли Дейности по проекта "Бъди моето бъдеще“ (Bee my future) за месец юли

В изпълнение на дейностите по проекта „Бъди моето бъдеще“ (Bee my future), подкрепен от програмата ...

31.07.2020
Централната рибно-опазваща организация активно работи през летния сезон за опазване на рибните ресурси на страната ни Централната рибно-опазваща организация активно работи през летния сезон за опазване на рибните ресурси на страната ни

Лято е. Сезонът на отпуските. Бракониерите обаче работят „на пълна пара“, което налага ...

29.07.2020
Деца и родители мечтаха заедно за един по-чист и подреден град Деца и родители мечтаха заедно за един по-чист и подреден град

Даден бе стартът на серия от образователни събития, посветени на създаването на по-добри градски ...