Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27Конкурс за набиране на проектни предложения" Активизъм на местно ниво за климатична справедливост в Централна и Източна Европа"

Конкурс за набиране на проектни предложения" Активизъм на местно ниво за климатична справедливост в Централна и Източна Европа"

Фондация "Институт Отворено общество - София", с подкрепата на Open Society Foundations (OSFs)  и в сътрудничество с Open Society European Network (OSEN), обявява конкурс за проекти на граждански организации, които се стремят да подкрепят включването на все още изключени групи и общности в страните от ЦИЕ в инициативи по темата климатична справедливост.

Темата „климатична справедливост“ свързва човешките права, социалната справедливост и общите принципи на равенство с трансформацията на нашите икономики за постигане на устойчивост на околната среда. Има нарастваща нужда за приобщаваща дискусия за справедливо разпределение на тежестите и ползите от адаптацията към климатичните промени. Досега гражданите на Централна и Източна Европа до голяма степен не бяха включени в този дебат и има риск техните интереси да не бъдат взети предвид, въпреки че те ще бъдат засегнати в значителна степен от взетите решения и политики. Освен това, пандемията от Ковид-19 ще има редица непредвидими последствия и е много вероятно да се породи напрежение между запазването на работни места и политиките за изменение на климата.

Допустимите страни са: България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания: да са регистрирани граждански, непартийни организации с нестопанска цел или неформални групи, които се представляват от регистрирана организация, които се ръководят от ценностите на отвореното общество като демокрация, равенство и климатична справедливост и да са базирани в допустимите страни.

Предимство ще имат проекти, които се ръководят от местни активисти за климатична справедливост и местни неправителствени организации с дейности извън столиците на страните, като това не изключва организации и групи, които са базирани в столиците.

Подкрепените проекти ще получат финансиране до 25000 щ.д., като продължителността им не може да бъде повече от 12 месеца. Срокът за кандидатстване е 15 септември 2020 г. Повече информация за условията на конкурса и насоките за кандидатстване може да намерите тук https://osis.bg/?p=3590Източник: Фондация "Институт Отворено общество - София", 30 юли 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

26.11.2020
Започва шестото издание на VIVACOM Регионален грант Започва шестото издание на VIVACOM Регионален грант

Кандидатстването с проекти за развитие на местните общности е до 12 януари 2021 ...

23.11.2020
Заповядайте на откриването на шестото издание на VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ Заповядайте на откриването на шестото издание на VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ

На 26 ноември 2020 г. започва шестото издание на VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ - програмата, която 6 ...

18.11.2020
Столичната програма „Култура” е отворена за кандидатстване Столичната програма „Култура” е отворена за кандидатстване

От 16 ноември до 16 декември 2020, включително, ще се реализира сесията на Столична програма „Култура” ...