Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
25Покана за набиране на предложения за съфинансиране на дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране на ролята на Европейския парламент

Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на дейности на организации за ангажиране на гражданското общество, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на Европейския парламент.

Основната цел на настоящата покана за представяне на грантови предложения в рамките на многогодишната работна програма на ЕП за предоставяне на безвъзмездни средства (грантове) е да допринесе за повишаване на осведомеността на гражданите за ролята и демократичните ценности на Европейския съюз чрез насърчаване на стратегическата ангажираност с гражданите на ЕС.

За целите на настоящата покана „дейности за ангажиране на гражданското общество“ означава дейности, прилагани от граждански организации или други мрежи, за представяне на гражданите на ролята на ЕП и демократичните му ценности и за подкрепа на демократичното участие. Подобни дейности трябва да предоставят на гражданите и/или на представителите на гражданското общество възможността да обсъждат свързани с ЕС теми в държавите членки и да окуражават участниците да стават активни членовете на общността „Заедно за ЕС“ (together.eu). Темите, които се очаква да бъдат засегнати в тези дейности, включват, но не се ограничават до:

- Плана за възстановяване от кризата с COVID-19;
- Околна среда, социални политики, цифрова трансформация, здравеопазване и др.;

- Конференцията за бъдещето на Европа;

- Ценности на ЕС и награди на ЕП.

Предложенията за дейности трябва да бъдат подадени към една от следните три категории:

- Дейности за ангажиране на гражданското общество (както за национални, така и за общоевропейски организации);

- Дейности за ангажиране на млади хора за местни Срещи на европейската младеж (за национални организации);

- Дейности за ангажиране на млади хора във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа (само за общоевропейски организации).

Всички подробности и актуални срокове могат да бъдат намерени в поканата за представяне на грантови предложения, както и на интернет страницата на ЕП за набиране на грантови предложения.

Крайният срок за подаване на заявленията в електронен вид е 30 септември 2020 г.

Съфинансирането на проекти от страна на ЕП ще бъде ограничено до максимум 80% от общия бюджет на проекта. За всяка една от трите категории дейности има конкретна продължителност за изпълнение на проектите.

Формулярите за кандидатстване за грантово съфинансиране, както и предложеният проект трябва да бъдат представени на английски език, като повечето от необходимите придружаващи документи могат да се подават на всеки от официалните езици на ЕС.

Въпроси относно кандидатстването могат да бъдат изпращани на електронна поща: dgcomm-subvention@ep.europa.eu.

Поканата и формулярите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени, както и всички свързани с тях документи, могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events.


Повече информация на сайта на Информационното бюро на Европейския парламент в България.Източник: Информационно бюро на Европейския парламент в България, 30 юли 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

23.11.2020
Заповядайте на откриването на шестото издание на VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ Заповядайте на откриването на шестото издание на VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ

На 26 ноември 2020 г. започва шестото издание на VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ - програмата, която 6 ...

18.11.2020
Столичната програма „Култура” е отворена за кандидатстване Столичната програма „Култура” е отворена за кандидатстване

От 16 ноември до 16 декември 2020, включително, ще се реализира сесията на Столична програма „Култура” ...

03.11.2020
Информационни и менторски дни по програма „Кризата като възможност“ Информационни и менторски дни по програма „Кризата като възможност“

На 28-и и 30-и октомври се проведоха онлайн срещи по програма „Кризата като възможност“, a на 3-ти и ...