Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19Програмата "Социално ангажирани изкуства” на Национален фонд Култура е отворена за кандидатстване

Програмата "Социално ангажирани изкуства” на Национален фонд Култура е отворена за кандидатстване

Програмата "Социално ангажирани изкуства” на Национален фонд Култура е отворена за кандидатстване.  Право да кандидатстват имат юридически лица с регистрация в Национален фонд “Култура”. Кандидатстването е онлайн само след задължителна регистрация в системата на НФК.

Приемат се кандидатури до 08.09.2020 (вторник) в 15.00.


Срок за реализация на проектите: 01.10.2020 – 31.10.2021 


Общият бюджет на програмата е 700 000 лева
.

Максимално финансиране на проект: 20 000 лв

Цели
на програма "Социално ангажирани изкуства” 2020 

 • реализация на творчески проекти, тематично обвързани със социални проблеми от екологичен, икономически, етнически характер или човешки права; 
 • насърчаване на творчески дейности с групи в неравностойно положение и непредставени социални групи в творчески процеси;
 • развитие на маргинализирани групи и общности чрез изкуства; 
 • генериране на енергия и желание за положителна социална промяна чрез изкуство, което засяга и адресира обществено значими социални теми; 
 • създаване на предпоставки за позитивна промяна в нагласите и ангажираността на обществото по различни социални казуси; 
 • привличане на внимание и ресурси към социално значими теми.

Приоритети на програма “Социално ангажирани изкуства” 2020

 • творчески продукции и дейности, които отразяват документално или художествено влиянието на пандемията от COVID-19, включително документални филмови проекти; 
 • имат добра стратегия и дейности за популяризиране на проекта и потенциал за взаимодействие с публиката в дигиталното пространство;
 • са съобразени с нуждите на участниците и осигуряват тяхното активно участие в процесите по планиране, извършване и оценка на активностите; 
 • разработване на методи за съвместна работа с дългосрочна перспектива със социални групи, общности и публики.
Допустими дейности и цели:

 • творчески продукции и дейности, които отразяват документално или художествено влиянието на пандемията от COVID-19, включително документални филмови проекти
 • творчески проекти, които предвиждат взаимодействие между своята целева група и други
 • създаване на възможности за активна интеракция между членовете на общността или между отделни общности чрез изкуство и креативни процеси
 • създаване на творчески процеси и продукти, които успешно демонстрират специфичните характеристики на общността и развиват нейното чувство за идентичност
 • творчески проекти, които се създават чрез споделен креативен процес
 • ангажиране на общността на всеки етап от проекта: планиране, създаване, представяне и рефлексия
 • творчески проекти, които разглеждат определен проблем от нова перспектива или изследват нови възможности за неговото адресиране
 • архитектурни или дизайнерски проекти, които адресират проблемите и недостатъците на средата (градска, работна, домашна) за определени социални групи или допринасят за благосъстоянието на определени социални групи /хора в неравностойно положение
 • непредложени за финансово подпомагане на предходни сесии на НФК поради надвишаване на общия размер на финансовите средства на програмата.

В Условията за кандидатстване по програма "Социално ангажирани изкуства” са указани актуалните социални проблеми, които попадат в обхвата на програмата.

Източник: Национален фонд Култура, 03 август 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

18.09.2020
ОИЦ – София представя процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“ по ОПОС 2014-2020 г. ОИЦ – София представя процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“ по ОПОС 2014-2020 г.

На 24 септември (четвъртък) от 11:00 часа в зала „Роял" в Център „Проджект Лаб“ (адрес: гр. София, ...

11.09.2020
Приключи конкурсът по антикризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 Приключи конкурсът по антикризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19

128 проектни предложения бяха подадени в рамките на конкурса по антикризисната мярка за преодоляване ...

18.08.2020
Сдружение ”Бъдеще за децата“ с проект към Фонд ”Социална закрила“ Сдружение "Бъдеще за децата“ с проект към Фонд "Социална закрила“

Предстои сградата на социалните услуги за деца и семейства – Център за обществена подкрепа (ЦОП) и ...