Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18Социални петъци - втора среща

Социални петъци - втора среща

Като граждански организации ние вярваме, че гражданското участие е най-добрият начин да бъдат създавани социалните политики и решения. Социални петъци е инициатива, с която предлагаме всеки петък в следващите месеци да обсъждаме важни въпроси за доброто и адекватно прилагане на закона за социалните услуги. 


Всички ние искаме да създадем добре работеща система. Да коригираме недостатъците и да предложим ефективни решения. Сигурни сме, че най-адекватните отговори са тези, които са обсъдени, дискутирани и анализирани от възможно най-много гледни точки.  


Затова, ако ви е важно да споделите мнение за това как следва да се прилага Закона за социалните услуги, включете се в Социалните петъци


Какво: Социални петъци са отворени дискусии за професионалисти и потребители от социалните услуги. 


Кога: Всеки петък от 13.00 часа до 15 часа се срещаме в платформата Зум и ще коментираме предварително уточнена тема. 


Как: Разговорът ще бъде модериран, като всеки ще има възможност да обсъди и сподели мнения в по-малка група. Основните изводи от разговора ще бъдат изведени и представени в Работната група по изготвяне на подзаконовата нормативна база на Закона за социални услуги


Кой може да участва: всеки, който има желание да дискутира съответната тема, като единственото условие е да приема и следва правилата.


За участие е необходима предварителна регистрация на: https://forms.gle/VY7qUxDmm5LS1hBq7 


За всяка среща трябва да се регистрирате! 


Втората тема за 07.08.2020 г. е: 

Преобразуването и организацията на управление на социалните услуги от старата регламентация към новата или Как ще трансформираме услугите по новия ред.


Ще коментираме как си представяме че ще се комбинират новите услуги, така, че да реализираме дейността на настоящите центрове. 


Ще коментираме и въпроси, които бихме искали да залегнат при изготвяне на стандартите за организация и управление на услугите. 


Обобщението на дискусията от първата тема на 31.07.2020 г. - Индивидуалната оценка и индивидуалния план, новият ред за изготвянето им, е достъпно тук.

#Ще се справим заедно


Инициатори: Фондация Светът на Мария, Български център за нестопанско право, Национална мрежа за децата, Международна социална служба България, Сдружение Общност Мостове, Институт за социални дейности и практики. 


 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info