English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проучване на мнението на работодатели и младежи между 15 и 29 години от градовете Сливница и Ихтиман относно уменията за заетост и необходимостта от обучение

 
Проучване на мнението на работодатели и младежи между 15 и 29 години от градовете Сливница и Ихтиман относно уменията за

Фондация „Каузи“ започна изпълнение на дейности по проект „Дигитализацията – възможност за придобиване на нови знания и умения за заетост на младите хора в малките населени места /DigiYouth/" финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020) година.


Дейностите включват провеждането на социологически проучвания с младежи между 15 и 29  години от градовете Ихтиман и Сливница, както и със заинтересовани страни – бюра по труда, НПО  в качеството им на работодател, местна администрация и бизнес.


Въпросниците са част от проучване  на нуждите от обучение на младите хора за подобряване на пригодността им за заетост (включително меки умения, дигитални компетенции и др.). 


Необходима е информация относно нагласите на работодателите и основните проблеми, с които се сблъскват при наемането на млади хора до 29 години.


Анкета за младежи (15-29 години) е достъпна ТУК


Въпросник за работодатели и НПО е достъпен ТУК.
Публикувано от:

Фондация "Каузи"

Сходни публикации

Просветен народ = добро управление

Просветен народ = добро управление

„Най-добрата гаранция за добро управление е един просветен народ.“Тези думи на политика Иван Гешов ни припомни Ива Митева –

Промяната започва с теб в Ботевград

Промяната започва с теб в Ботевград

От Национален младежки форум каним всеки заинтересован да вземе участие в изготвянето на идеи за бъдещето на Европа.Европа се

За добротворството от първо лице – среща с Богомила

За добротворството от първо лице – среща с Богомила

Представяме ви второто от серията интервюта на сдружение Startup Factory с млади граждански активни личности.Богомила Самуилова