Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23Приключи конкурсът по антикризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19

Приключи конкурсът по антикризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19

128 проектни предложения бяха подадени в рамките на конкурса по антикризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19. Мярката е част от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България и цели да подкрепи дейността и капацитета на гражданските организации в условията на предизвиканата от разпространението на COVID-19 криза и възстановяването от нея.

Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 10 септември 2020 г.

По Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост бяха подадени общо 19 проектни предложения.

По Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека бяха подадени 10 проектни предложения.

Подадените в Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи проектни предложения са 23.

По Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак бяха подадени 4 проектни предложения.

5 са подадените проектни предложения в Тематичен приоритет № 5: Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени.

Най-много проектни предложения бяха подадени в Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации – общо 68.

Операторът на Фонда обръща внимание на кандидатствалите организации да проверяват редовно профилите си в ЕСПУП, където ще се осведомяват своевременно за движението на техните проекти.Източник: Фонд Активни граждани България, 11 септември 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

20.10.2020
Конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2020/2021 г. на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности Конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2020/2021 г. на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

В рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо ...

16.10.2020
Програма на Столична община ”Кризата като възможност” набира проектни идеи Програма на Столична община "Кризата като възможност" набира проектни идеи

Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19 с нейните  здравни, социални ...

12.10.2020
Програма за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, инициатива на РЕЙН България Програма за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, инициатива на РЕЙН България

Програмата за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“ е инициатива на Мрежата за ...