Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19Конкурс за участие в проект „Млади ромски педагози“ – 2020/2021 за село Гложене, село Хърлец, община Козлодуй и за гр. Оряхово

Конкурс за участие в проект „Млади ромски педагози“ – 2020/2021 за село Гложене, село Хърлец, община Козлодуй и за гр. Оряхово

За трета поредна година СДРУЖЕНИЕ НОВ ПЪТ

с подкрепата на фондация „Тръст за Социална Алтернатива“

 

ОБЯВЯВА

Конкурс за участие в проект „Млади ромски педагози“ – 2020/2021 за село Гложене, село Хърлец, община Козлодуй и за гр. Оряхово

 

ВАЖНО! КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 9 ОКТОМВРИ 2020 Г.


Изисквания към кандидатите:

1. Да са от ромски произход;

2. Да са завършили средно образование, да са в 11 клас или да им предстои завършване през учебната 2020/2021 година;

3. Да имат мотивация за изучаване на една от изброените специалности: „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Предучилищна педагогика с чужд език“, както и желание за работа с малки деца;

4. Кандидатите трябва да имат общ успех най-малко Добър 4.00 за учебната 2019/2020 година, както и успех най-малко Мн. Добър 4.50 по български език и литература за учебната 2019/2020 година.

 

Необходими документи до крайния срок за кандидатстване:

 

1. Попълнен формуляр за кандидатстване по образец, вкл. попълнена декларация за лични данни.

2. Копие от диплома за средно образование за кандидати, които са завършили 12-ти клас, но все още не са кандидатствали във ВУЗ.

3. Справка с годишни оценки по всички предмети за учебната 2019/2020 година, издадена от училището на кандидата.

4. Препоръка от преподавател по предмета, с който ще кандидатствате.

5. Мотивационно писмо на тема: „Защо искам да стана детски учител?“, минимум една страница -  формат А4, шрифт Times New Roman 12. Мотивационното писмо се прилага към формуляра за кандидатстване.

 

Документи се приемат по поща на адреса на организацията/препоръчано, с обратна разписка/ , лично в офиса на организацията или на електронна поща: email: new_road@abv.bg

 

Цел на проекта:

Проектът цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

 

Описание на проекта:

Кандидатите се избират с конкурс от комисия, в чийто състав участват като минимум:  Сдружение Нов път ,  детска градина, родител – член на общността, представител на ТСА. В края на първата година младежите кандидатстват в университет. След като станат студенти, младежите могат да бъдат наети на работа от детската градина според нейните нужди.

Описание на финансовата подкрепа:

На приетите в проекта кандидати ще им бъдат покрити следните разходи:

  • Уроци по необходими за кандидатстване в държавно висше учебно заведение (ВУЗ) предмети (по преценка на комисията за подбор);
  • Кандидат-студентски такси и такси за записване в държавни ВУЗ;
  • Семестриални такси в държавни ВУЗ за продължителността на следването;
  • Всички разходи, свързани с допълнителни обучения.

Договорни отношения:

СДРУЖЕНИЕ НОВ ПЪТ   сключва договор за финансиране със студентите (по образец). От участниците в проекта ще се изисква да работят в детска градина в уязвима общност 5 години (общо, включително и работа по време на следването). Този срок може да бъде съкратен на 3 години в случай, че участниците в проекта бъдат насочени към друг източник на финансиране на следването след завършване на I курс.

За повече информация:

Име на представляващия организацията: СПАСКА ПЕТРОВА

Име на организацията  СДРУЖЕНИЕ НОВ ПЪТ

Адрес на организацията: п.к.3357 , област Враца  с. Хайредин, ул. Дафинка Чергарска № 9.


 

Източник: Сдружение Нов път, 16 септември 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

08.09.2020
Фондация „Земята – източник на доходи” с безплатни консултации за дребни земеделци Фондация „Земята – източник на доходи" с безплатни консултации за дребни земеделци

Фондация „Земята – източник на доходи“, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и ...

03.09.2020
Търсим млади ромски педагози Търсим млади ромски педагози

Фондация „Здраве и социално развитие“ с подкрепата на фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ &nb ...

25.08.2020
Конкурс за ментори: Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности Конкурс за ментори: Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

ТСА обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. за избор на ментори за ...