Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27Конкурс за участие в проект „Млади ромски педагози" – 2020/2021 за село Гложене, село Хърлец, община Козлодуй и за гр. Оряхово

Конкурс за участие в проект „Млади ромски педагози" – 2020/2021 за село Гложене, село Хърлец, община Козлодуй и за гр. Оряхово

За трета поредна година СДРУЖЕНИЕ НОВ ПЪТ

с подкрепата на фондация „Тръст за Социална Алтернатива"

 

ОБЯВЯВА

Конкурс за участие в проект „Млади ромски педагози" – 2020/2021 за село Гложене, село Хърлец, община Козлодуй и за гр. Оряхово

 

ВАЖНО! КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 9 ОКТОМВРИ 2020 Г.


Изисквания към кандидатите:

1. Да са от ромски произход;

2. Да са завършили средно образование, да са в 11 клас или да им предстои завършване през учебната 2020/2021 година;

3. Да имат мотивация за изучаване на една от изброените специалности: „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Предучилищна педагогика с чужд език“, както и желание за работа с малки деца;

4. Кандидатите трябва да имат общ успех най-малко Добър 4.00 за учебната 2019/2020 година, както и успех най-малко Мн. Добър 4.50 по български език и литература за учебната 2019/2020 година.

 

Необходими документи до крайния срок за кандидатстване:

 

1. Попълнен формуляр за кандидатстване по образец, вкл. попълнена декларация за лични данни.

2. Копие от диплома за средно образование за кандидати, които са завършили 12-ти клас, но все още не са кандидатствали във ВУЗ.

3. Справка с годишни оценки по всички предмети за учебната 2019/2020 година, издадена от училището на кандидата.

4. Препоръка от преподавател по предмета, с който ще кандидатствате.

5. Мотивационно писмо на тема: „Защо искам да стана детски учител?“, минимум една страница -  формат А4, шрифт Times New Roman 12. Мотивационното писмо се прилага към формуляра за кандидатстване.

 

Документи се приемат по поща на адреса на организацията/препоръчано, с обратна разписка/ , лично в офиса на организацията или на електронна поща: email: new_road@abv.bg

 

Цел на проекта:

Проектът цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

 

Описание на проекта:

Кандидатите се избират с конкурс от комисия, в чийто състав участват като минимум:  Сдружение Нов път ,  детска градина, родител – член на общността, представител на ТСА. В края на първата година младежите кандидатстват в университет. След като станат студенти, младежите могат да бъдат наети на работа от детската градина според нейните нужди.

Описание на финансовата подкрепа:

На приетите в проекта кандидати ще им бъдат покрити следните разходи:

  • Уроци по необходими за кандидатстване в държавно висше учебно заведение (ВУЗ) предмети (по преценка на комисията за подбор);
  • Кандидат-студентски такси и такси за записване в държавни ВУЗ;
  • Семестриални такси в държавни ВУЗ за продължителността на следването;
  • Всички разходи, свързани с допълнителни обучения.

Договорни отношения:

СДРУЖЕНИЕ НОВ ПЪТ   сключва договор за финансиране със студентите (по образец). От участниците в проекта ще се изисква да работят в детска градина в уязвима общност 5 години (общо, включително и работа по време на следването). Този срок може да бъде съкратен на 3 години в случай, че участниците в проекта бъдат насочени към друг източник на финансиране на следването след завършване на I курс.

За повече информация:

Име на представляващия организацията: СПАСКА ПЕТРОВА

Име на организацията  СДРУЖЕНИЕ НОВ ПЪТ

Адрес на организацията: п.к.3357 , област Враца  с. Хайредин, ул. Дафинка Чергарска № 9.


 

Източник: Сдружение Нов път, 16 септември 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

19.10.2020
Конкурс за отпускане на стипендии на ромски жени и момичета, изучаващи специалностите Акушерка или Медицинска сестри в трети или четвърти курс Конкурс за отпускане на стипендии на ромски жени и момичета, изучаващи специалностите Акушерка или Медицинска сестри в трети или четвърти курс

ТСА обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2020/2021 г. на студенти от ...

07.10.2020
Технологично решение на човешките проблеми Технологично решение на човешките проблеми

Фондация „Дон Боско България“ от Стара Загора се бори в условията на COVID-кризата да не отпадат от о ...

08.09.2020
Фондация „Земята – източник на доходи” с безплатни консултации за дребни земеделци Фондация „Земята – източник на доходи" с безплатни консултации за дребни земеделци

Фондация „Земята – източник на доходи“, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и ...