Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23Социалното събитие ТЯ в... вече и в Монтана

Социалното събитие ТЯ в... вече и в Монтана
ТЯ в ...™ вече и в Монтана! 

„ТЯ в Монтана“ представя активните жени на Монтана и дава възможност на момичета и жени с различни истории и от различни професионални сфери да споделят своите преживявания, препятствията, с които са се сблъсквали и успехите, които са постигнали.

На първото издание в Монтана ще ви срещнем с:

Нели Василева - гл. експерт „Култура и вероизповедание“ в Община Монтана и oсновател на Клуб ,,Медии“, където помага на младежи да намерят своя път в журналистиката и им преодоставя поле за изявa.

И

Надя Найденова – след 10 години в Германия се връща да живее в Монтана. Занимава се с фирма за строителни елементи, а в свободното си време създава детски играчки, които са приказни произведения на изкуството.

Очакваме ви на 24-ти септември (четвъртък) от 19:00 в The Hub, бул. Трети март 78

***
Социалният формат ТЯ в ...™ е създаден в Пловдив от Академия 'Екатерина Каравелова'
през юни 2018 г. с цел да вдъхновява и спомага за сформирането на общности, където всяка жена може да намери подкрепа. Сега ТЯ в ...™ обединява над 20 доброволци, които редовно организират ТЯ в Пловдив, ТЯ във Варна, ТЯ в Габрово, ТЯ във Велико Търново, ТЯ в Сандански. Научи повече за дейността на Академия „Екатерина Каравелова“ на www.sheinbulgaria.org

Събитието се организира на доброволчески принцип от Таня Василева, Евгения Пилюшка и Веселина Герасимова с подкрепата на Академия 'Екатерина Каравелова'.

Дизайн на корицата: Виолета Апостолова - Лети

Очакваме Ви!
...
Събитието е част от проекта "ТЯ в България - създаване на общности работещи за видимост на проблемите на жените и изграждане на мрежа от актвистки за правата на жените”, изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България. Цялата отговорност за събитието се носи от Институт за изследвания на мира - Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


 

Публикувано от:

Институт за изследвания на мира - Пловдив

 

 

Сходни публикации

14.10.2020
Програма помага на млади жени да станат по-уверени Програма помага на млади жени да станат по-уверени

Увереността се учи - в това са убедени от Академия 'Екатерина Каравелова'. Фондацията за втора поредна ...

28.09.2020
Сигнали за домашно насилие в Търговище вече могат да се подават и онлайн Сигнали за домашно насилие в Търговище вече могат да се подават и онлайн

Нови дигитални приложения помагат при случаи на домашно насилие в Търговище. Чрез безплатни онлайн ...

08.09.2020
ТЯ в ...™ вече и във Враца! ТЯ в ...™ вече и във Враца!

„ТЯ във Враца“ представя активните жени на Враца и дава възможност на момичета и жени с различни истории ...