English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Младежки обмен 23.10-03.11.2020 г.

 
Младежки обмен 23.10-03.11.2020 г.

I am you peace global набира участници за младежки обмен, финансиран по програма Еразъм +, който ще се проведе в Băbeni, Румъния през периода 23.10 – 03.11!

Участници от България – четиринадесет: 12 на възраст 17-22 г. и двама лидери 18+ без ограничение.

Страни участници (3): Румъния - домакин, Турция и България.

Проект: "INITIATED – INVOLVED – INTEGRATED YOUNG". The general objective of the project is to increase the degree of inclusion for 36 young people from 3 countries: Romania, Bulgaria and Turkey, over a period of 12 days, by participating in non-formal educational activities and practicing volunteering.

The SMART objectives are:

1. improvement of the practical skills for 36 young people, by participating in traditional creative activities, for a period of 12 days;

2. improving the level of competences and key skills for 36 young people by participating in non-formal education activities (Psychodrama, Playback Theater, Living Library), for 12 days;

3. increasing the involvement for 36 young people by creating a volunteer center of the association ATDE with at least 10 volunteers through the support and example of 36 young people during 12 days of the project;

4. multiplying the impact of the project by disseminating information and a good practice model for at least 30 NGOs and state institutions in Romania, Bulgaria and Turkey. 

По проекта се поемат следните разходи:

- Покриват се 100% от разходите за настаняване и храна;

- 100% от транспортните разходи до 180 евро на човек. Билетите първо се закупуват от Вас, а след това разходите се възстановяват до определения лимит. ВАЖНО: Пазете всички оригинални билети и фактури, за да може организаторът да Ви възстанови сумите.

Който проявява интерес, моля в срок до 24:00ч. на 09 октомври (петък) да попълни този формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetEgrq6t6-Sro1x7ONzlYl8rhBCuHX_uxlYhowBwSxgLd-3g/viewform


 

Публикувано от:

Ай Eм Ю Пийс Глобал

Сходни публикации

Младежка онлайн среща за идеи

Младежка онлайн среща за идеи

Фондация "ЕкоОбщност" в партньорство с Асоциация на Центровете за подкрепа за личностно развитие в България и Асоциация

Онлайн работилница за образователни иницитиви в сферата на опазването на околната среда с участници от Норвегия, Швеция,

Онлайн работилница за образователни иницитиви в сферата на опазването на околната среда с участници от Норвегия, Швеция, Аржентина и България

Тази есен отново ще ви представим успешни образователни инициативи в сферата на опазването на околната среда и борбата с климати

Младежки обмен Take a Step Into Organic Life

Младежки обмен Take a Step Into Organic Life

Фондация Екологичен манифест - МанЕко" набира участници за младежкия обмен Take a Step Into Organic Life, Истанбул, Бейкоз