Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29За изборите и възможностите на младежите с увреждания дискутираха в Работна среща по проект "Социално включване чрез заетост“

За изборите и възможностите на младежите с увреждания дискутираха в Работна среща по проект "Социално включване чрез заетост“
Преди броени дни реализирахме и поредното събитие, част от кампанията за промяна на обществените нагласи – Работна среща, която се фокусира върху „Изборът и възможността да го правим!“.

Спазвайки предписанията и въведените противоепидемични мерки, на територията на цялата страна във връзка с предотвратяване разпространението на заболяването COVID 19, срещата се проведе онлайн. В нея взеха участие сдружение „Бъдеще за децата“, част от екипа по проекта, двама младежи, които са потребители на Центъра за трудова адаптация и социализация (част от проектните дейности) и ползват подкрепа там. Разбира се, като ключови партньори на организацията и настоящия проект част от онлайн форума бяха и Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Казанлък. И още ... Български център за нестопанско право (БЦНП), организацията, която създаде онлайн платформа в подкрепа на социалното предприемачество и осигуряването на трудова заетост на хората с увреждания в България – Дар Пазар.

В рамките на срещата се опитахме да очертаем рамката на изключително значими и актуални въпроси, свързани със състоянието и предизвикателствата пред реализирането на социално предприемачество, социалната ангажираност на работодателите и готовността им да наемат хора с увреждания. В споделянето на опит и добри се включи госпожа Нарине Банкова, председател на Фондация „Радост“ - от три години управляват социалното предприятие Пекарна „Радост“.

Мария Гинева, изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за децата“:

„В хода на срещата, ние сами за себе си, отчетохме и плюсове и минуси в работата по проекта до момента. Както бизнеса, така и представителите на НПО е хубаво да си сверяваме часовника – къде се намираме на картата на социално икономическия и обществен живот. Стана ясно, че ще ни бъде много трудно да продължим с дейностите и услугите, които стартирахме по проект „Социално включване чрез заетост“, поради ред причини. Но пък, също така разбрахме, че вървим в правилната посока. „Бъдеще за децата“ разработи методика, която дава конкретни резултати. Стартирахме с разкриване на специализиран Център за трудова адаптация и социализация (ЦТАС) в рамките на настоящия проект, където на младежите с увреждания се изготвя оценка на възможностите и очакванията, след което, специализираният екип ги обучава и им помага да преодолеят етапите на социалната изолация, и в защитена среда, да развиват умения. Друга дейност в „Социално включване чрез заетост“ осигури механизъм за подкрепа на младежите с увреждания в реална работна среда – наставничество. “

Да даваме на обществото, за да се чувстваме добре в него! Така нарекохме комуникационната кампания, вписана в проект “Социално включване чрез заетост“ като Дейност III „ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ“.

Преодоляването на вкоренените негативни стереотипи следва да се превърне в приоритет за цялото ни общество. Тези стереотипи водят до това, че хората с увреждания развиват синдром за зависимост, комплекс за малоценност и чувство на примирение и нежелание да се приобщят към обществото, в което са родени и живеят. И в тази връзка, влиянието на по-развитите общества в преодоляването на тези нагласи е от изключителна важност.

Многобройни са проблемите пред реализацията на правото на труд на лицата с увреждания в България. Те се дължат на съществуващата висока безработица в страната, липсата на адаптирана среда, липсата на възможности за образование и професионална квалификация. Всичко това прави хората в неравностойно положение неконкурентни на пазара на труда. Колегите от БЦНП, от години, разработват документи и анализи с цел изследване и опознаване на Социалното предприемачество като решение с потенциал за трайни резултати.

“На практика, първата подкрепа, най-често в ситуация на криза или за да развият определени умения, се предоставя от социалните услуги. Социалното предприемачество надгражда социалните интервенции като всъщност играе ролята на мост към активно социално включване – заетост, образование, обучение, услуги.”, коментира Павлета Алексиева, програмен координатор в БЦНП.

На финала, в контекста на темата за изборите и възможностите, които стоят пред лицата с увреждания, всички участници се обединиха около това, че трябва да се подчертае и важното обществено значение на обстоятелството (като част от развитието на политиката относно уврежданията), че както семействата, така и държавният и обществен сектор, и неправителствените организации, работят и предлагат решения и възможности за по-нататъшното подобряване на качеството на живот и независимостта на хората с увреждания.

Повече информация за проекта и реализираната среща, можете да прочете ТУК. 

Проектът „Социално включване чрез заетост“ се реализира по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

 

 

 

Публикувано от:

Бъдеще за децата

 

 

Сходни публикации

25.11.2020
Ето кои експерти и лектори ще видите на 27 ноември – Регистрирайте се! Ето кои експерти и лектори ще видите на 27 ноември – Регистрирайте се!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК И СЕГА за събитието на 27.11.2020 г. от 10:00 часа.Тази седмица Български центъ ...

24.11.2020
Време е за Коледа с Кауза с ДарПазар! Време е за Коледа с Кауза с ДарПазар!

С наближаването на Коледните и Новогодишни празници, работата на социалните предприятия, с които ...

20.11.2020
Община Бургас  в помощ на сдружение „Онкоболни и приятели“ Община Бургас в помощ на сдружение „Онкоболни и приятели“

С решение на Общински съвет – Бургас за приемане на Бюджет 2020 е предоставена целева субсидия на ...