English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Комуникации на каузи и активизъм в онлайн среда (DigiComs 2)“ или как гражданските организации ще се ползват от дигитални комуникатори „по мярка“

 
„Комуникации на каузи и активизъм в онлайн среда (DigiComs 2)“ или как гражданските организации ще се ползват от дигитални

НПО работят с ограничени ресурси. Това е и причината комуникацията и онлайн присъствието най-често да попадат в ръцете на някой стажант, доброволец или свободен (в момента) член на екипа. 


Дали обаче са в добри ръце, ако тези сътрудници нямат нужните знания и опит в сферата на комуникацията и на дигиталното? И ще има ли последователност в комуникационната стратегия, ако стратегът постоянно се сменя?

Комуникацията е възлов компонент в дейността на всяка организация. Чрез нея се информира, разпространява опит, ноу-хау, добри практики, свързват се индивидите в общности, прокарват се послания, участва се във вземането на решения, отстояват се права, търси се отговорност, постига се социална промяна. Комуникацията е важна на всяко едно ниво – в екипа, с партньори и заинтересовани страни, с групите, с които се работи. Информацията е пряко свързана с имиджа и устойчивостта на всяка организация.

Дигитален комуникатор е решението, което намерихме в първата фаза на проект DigiComs, реализиран през 2019 г. в партньорство с фондация ИМПАКТ ДРАЙВ и финансиран от Български фонд за жените. Развихме, тествахме и валидирахме иновативен бизнес модел за социална предприемаческа дейност, насочен към момичета и млади жени. Идеята е, от една страна да се предостави обучителна възможност за развиване на допълнителни знания и умения, чрез които да се увеличат шансовете на жените, вкл. от уязвимите групи, за включване на пазара на труда (хоум офис, фрийланс и др. форми), а от друга – да се предложи вариант на гражданските организации да ползват експертните услуги на обучени професионалисти в областта на дигиталната социална комуникация.

Липсата на работа афектира много хора, но непропорционално много жени. Дали поради отдалеченост от големите градски центрове, здравословни проблеми, полагане на грижи за близки хора, отглеждане на деца, натоварен образователен график, или друга причина, младите жени често се сблъскват с проблеми в търсенето на подходяща работа. Възможността да я осъществяват от дома си – особено в момента – е немаловажен бонус в това търсене. За тази цел обаче им трябват нужните умения за работа в дигитална среда, работа с информация, комуникация с хора и организации. Развиването на тези умения и знания е важно, но често също труднодостъпно или скъпо. Проектът „Комуникации на каузи и активизъм в онлайн среда (DigiComs2)“ се реализира от ВИА СИВИК в партньорство с фондация ИМПАКТ ДРАЙВ и благодарение на финансовата подкрепа на Български фонд за жените в размер на 5000 лева по програма „Конкурс за подкрепа на момичета и млади жени 2020 г.“. С него се идеята за създаване на професионални дигитални комуникатори навлиза във втората си фаза, в която ще се проведе обучение в областта на дигиталната комуникация с акцент върху комуникирането на каузи и работа в гражданската сфера. Ще се предостави опит, ноу хау, добри практики и възможности за нетуъркинг, по време на който да се срещнат екипите на гражданските организации с обучените дигитални комуникатори и да стартират съвместната си дейност. Всичко това ще се случи с помощта на експерти в различни области – журналистика, маркетинг, сторителинг, ПР и т.н. За да бъде обучението оптимално, полезно и приятно.


Обучителната програма включва шест основни теми, обхващащи основните аспекти на дигиталната социална комуникация. Ключови моменти в програмата са: стратегическия дизайн на дигиталната комуникация – създаване на комуникационна стратегия и план; опознаване на онлайн средата, развиване на знания и умения за работа с различни дигитални инструменти за постигането на разнообразни комуникационни цели; формати за включваща комуникация като дигитален сторителинг; принципи и подходи при създаване на качествено съдържание; прилагане на медиа микс и други аспекти, които ще направят дигиталните комуникатори подготвени за работа.  


Обучението ще се проведе онлайн, в продължение на два месеца, което го прави достъпно и удобно. Записването е през ноември, а стартът – през декември.


В безплатното пилотно издание на обучението DigiComs ще се включат до 40 участнички, които предварително ще бъдат избрани, след като заявят желанието си да се включат. Те ще получат уникалната възможност да преминат иновативната програма за дигитални комуникатори, да придобият необходимите компетенции и да се срещнат с потенциални ползватели на услугите им в лицето на екипите на гражданските организации.

 

Повече за проекта: https://viacivic.org/portfolio-items/digicoms-2/?portfolioCats=51

https://www.impactdrive.eu/digicoms2

Ако искате да си запазите място в обучението, пишете ни на: viacivicbg@gmail.com   

Публикувано от:

ВИА СИВИК

Сходни публикации

Онлайн събитие „Training needs of officials and professionals involved in the individual assessment of children victims of

Онлайн събитие „Training needs of officials and professionals involved in the individual assessment of children victims of crime''

Радваме се да споделим с вас провеждането на 5-о онлайн събитие ,, Нуждата от обучение на длъжностни лица и професионалисти в

Дигитални комуникатори - Гласът на организациите с мисия

Дигитални комуникатори - Гласът на организациите с мисия

В този разговор ще ви запознаем с DigiComs - социален бизнес модел, който си поставя за цел да изгради специалисти в

Включи се в онлайн обучението „Маркетинг за НПО - стратегия, ползи и привличане на финансиране”

Включи се в онлайн обучението „Маркетинг за НПО - стратегия, ползи и привличане на финансиране"

Обучението е специално разработено в помощ на представители на НПО и граждански активни хора. В рамките на 20 часа, участниците