Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
30Национален форум „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“

Национален форум „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“

На 18 ноември 2020 Българският съвет за бежанци и мигранти в партньорство с ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците и Мулти култи колектив проведе национален форум „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“. В събитието взеха участие представители на международни организации, държавни органи и публични институции, общински администрации, частен сектор и неправителствени организации.


Събитието предостави форум за споделяне на натрупания опит, поетите ангажименти и перспективите в отговор на предизвикателствата за закрилата и интеграцията на бежанците в контекста на пандемията. Дискутирани добри практики, поуки и изводи за справяне със ситуацията . В програмата бяха включени теми относно международните и национални измерения на пандемията относно закрилата и интеграцията на бежанци, представени от д-р Михаил Околийски от офиса на Световната здравна организация в България, д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор и Сузане Клинк от Бюрото за Европа на ВКБООН.


Представен беше и българският отговор и опит на неправителствените организации от страна на Мариана Стоянова – ръководител на Бежанско мигрантската служба на БЧК, Иван Черешаров – ръководител на отдел „Миграция и интеграция“ в Каритас София, както и опита в сферата на образованието, представен от Станислав Георгиев от Регионалното управление по образование София. Ролята и опита на частния сектор бяха представени от Анелия Димитрова от Катро България. Д-р Сагър Ал-Анези от Бежанския консултативен съвет при ВКБООН фокусира вниманието върху организациите на бежанците и тяхната роля за  отговаряне на на предизвикателствата. Д-р Ваня Иванова говори за ролята на сътрудничеството с академичната общност за изграждане на подкрепяща среда за закрила и интеграция на бежанците. Българският съвет за бежанци и мигранти представи Сборник материали „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“ подготвен и издаден  за форума.


Събитието се организира в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от представителството в България на Върховния комисариат за бежанците на ООН и проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците“, финансира от Фонд "Убежище, миграция и интеграция на Европейската комисия".

 

    

 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

24.11.2020
Бежанците по време на кризата с COVID-19 Бежанците по време на кризата с COVID-19

На 18 ноември 2020 г. ВКБООН, Български съвет за бежанци и мигранти и Мулти култи колектив организираха ...

05.11.2020
В помощ на работодателите: добри практики за трудовата заетост на гражданите на трети страни В помощ на работодателите: добри практики за трудовата заетост на гражданите на трети страни

Повече информация, улесняване на административните процедури за наемане на ГТС, подобряване на ...