Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15Децата в Европа през 2020-а - бедност, безпокойство, разделение

Децата в Европа през 2020-а - бедност, безпокойство, разделение

Пандемията COVID-19 е оказала драматично влияние върху живота и правата на децата в цяла Европа, показва нов доклад на Eurochild, обобщаващ информация от 25 държави, събрана през август-септември 2020 г. От проблемите на психичното здраве и домашното насилие до образованието и дигиталните разделения, децата в Европа плащат висока цена. И все пак, всеобхватна реакция и конкретни мерки могат да помогнат за ефективното справяне с тези предизвикателства, показват препоръките от доклада по държави. Нещо повече: поставяйки децата в основата на своето възстановяване, Европа може да се възстанови по-добре и по-силно, казват авторите на доклада=

През 2020 г. децата в Европа са били в повишен риск от бедност поради COVID-19, като все повече се е увеличавал броят на родителите, които вече не могат да се грижат за семейството си както преди поради понижаване на заплатите или безработица.

В някои страни като Гърция, Унгария, Румъния и Словакия броят на децата в алтернативни грижи се е увеличил с цели 30%.

Нарасват и случаите на деца, изложени на домашно насилие и проблеми с психичното здраве на целия континент. Причините са комплексни - комбинация от финансови проблеми, несигурност за бъдещето и будят специфични опасения, засягащи България, Дания, Англия, Естония, Финландия, Франция, Латвия, Румъния, Словения и Португалия, се посочва в доклада на Eurochild.

"Сред основните предизвикателства, които са драстично увеличени на целия континент, нашите членове са изтъкнали проблеми, свързани с бедността, включително липса на храна, домашно насилие, проблеми с психичното здраве, както и образователно и дигитално разделение, но нашата задача е и да надградим констатациите и да предложим специфични мерки за конкретни и трайни отговори на тези предизвикателства", посочва генералният секретар на Eurochild Жана Хейнсуърт.

Сред наблюдаваните 25 държави докладът констатира, че днес само 7 са насочили политически инструменти за борба с детската бедност, докато 6 имат определени мерки, а 8 държави имат недостатъчна подкрепа.

Докладът също споделя добри практики и призиви за действия и изброява 6 приоритетни на европейско и национално ниво:

 • Определяне на национални цели за намаляване на детската бедност и поставяне на децата в основата на плановете за възстановяване
 • Създаване на европейска гаранция за деца
 • Насърчаване на мултидисциплинарен подход за справяне с детската бедност
 • Поддържане, укрепване и разширяване на инвестициите в реформи за деинституционализация
 • По-добро разпределяне на наличните ресурси за финансиране от ЕС за достигане до деца в нужда
 • Признаване на децата като равнопоставени партньори и даване на възможност за участие

"Правата на децата трябва да се вземат предвид при определяне на политики, когато се възстановяваме след кризата, и е изключително важно възстановяването да включва перспективата на децата. Време е да се гарантира, че плановете за възстановяване няма да са краткосрочни, че те ще се съсредоточат върху благосъстоянието на обществото, а не само върху икономиката, и че няма да пренебрегнат децата", заяви президентът на Eurochild Н. Пр. Мари-Луиз Колейро Прека.


От 18 до 20 ноември 2020 г. Eurochild провежда уебинар по темата, в който участват и български представители.


За 20 ноември, програмата включва темата:

Защо и как защитата на правата на децата укрепва нашите демокрации?
Съдомакин Георги Богданов, директор на Национална мрежа за децата
В този уебинар ще разгледаме пресечната точка между правата на децата и демокрацията. По-специално ще изследваме предизвикателствата, с които се сблъсква движението за правата на децата в България и как предстоящата Стратегия на ЕС за правата на детето може да помогне на правителствата да осъзнаят своя ангажимент за правата на детето.

 • Н.Пр. Мари-Луиз Колейро Прека, президент на Eurochild, президент емеритус на Малта
 • Дубравка Шуйца, Заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията
 • Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика, България
 • Брус Адамсън, комисар за децата и младежите, Шотландия, и новоизбран председател на Европейската мрежа на омбудсманите за деца
 • Дорийн Елизабет Месси, Баронеса Месси на Дарвен, член на подкомитет на за децата на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, член на Палатата на лордовете, Великобритания
 • Милена, член на Детския съвет на Eurochild, Българския център за безопасен интернет и Национална мрежа за децата

Излъчване на живо ТУК.


Източник: Мениджър/Eurochild, 17 ноември 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

11.05.2021
Национална мрежа за децата подкрепя международна кампания за борба с детската бедност Национална мрежа за децата подкрепя международна кампания за борба с детската бедност

Почти 18 милиона деца в ЕС са били изложени на риск от бедност още преди пандемията. С кризата, ...

10.05.2021
Европейската комисия открива 13 информационни центъра от ново поколение в България Европейската комисия открива 13 информационни центъра от ново поколение в България

Българските граждани ще имат още по-лесен и пряк достъп до информация за Европейския съюз ...

27.04.2021
Конференция за бъдещето на Европа Конференция за бъдещето на Европа

Конференцията за бъдещето на Европа официално ще стартира на 9 май 2021 г. Тя представлява поредица ...