Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
30На живо следим полета на три малки кресливи орли

На живо следим полета на три малки кресливи орли

На живо следим полета на три млади малки кресливи орли на eagleforests.org, благодарение на сателитната телеметрия. На карта на уеб сайта са визуализирани придвижванията на Кубрат, Тервел и Бояна – малки кресливи орли маркирани с GPS предаватели. Сателитната телеметрия ни позволява да видим миграционния път на птиците и да знаем във всеки един момент къде се намират орлите и каква е тяхната съдба.

 

Към момента, по време на първата си есенна миграция, малкият креслив орел - Кубрат, излюпил се в защитена зона „Дервентски възвишения“ от мрежата Натура 2000 в България, е стигнал до Замбия, Африка. Това е птицата с най-големи премеждия по пътя си. Само седмица след напускане на страната ни Кубрат успя да прелети до Ливан. И точно тук предавателят, поставен на гърба му, започна да излъчва сигнал само от една точка. За екипът, работещ за опазването на вида, това бе много обезпокоително. Специалистите познават района от крайбрежието на Ливан – единствената хълмиста област в страната, където по традиция се обстрелват грабливи птици за храна.

За радост, повече от 12 часа след като сигналът от предавателя постъпваше само от една точка, птицата продължи своя полет. И днес Кубрат е прелетял хиляди километри до една от най-южните точки на Африка.

 

Тервел – вторият малък креслив орел, чиято миграция следим, е в Танзания. А единствената женска птица, на която през юли поставихме GPS предавател, се оказа най-далечния мигрант от трите малки кресливи орли. Днес, Бояна се намира в Зимбабве. 

Малките кресливи орли са далечни мигранти. До сега се знаеше, че птици от Северна Европа прелитат близо 10 000 км, за да достигнат до местата, на които зимуват. Надяваме се, че благодарение на проследяването на орлите чрез сателитна телеметрия, ще получим по-детайлна информация за миграционния им път, за предпочитаните от тях места, на които спират за почивка по време на дългия прелетен път и ще идентифицираме заплахите и причините за смъртността при птиците по време на миграция.

 

Изследването на вида, чрез сателитна телеметрия, се осъществява по проект „Земите и горите на орела “, изпълняван към програма LIFE на ЕС от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия.

 

Източник: Българско дружество за защита на птиците, 20 ноември 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

26.11.2020
Да осиновиш... диво животно Да осиновиш... диво животно

Как Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани подпомага оцеляването на редките видове в ...

12.11.2020
15 организации от седем държави ще обезопасяват рискови за птиците електропроводи по поречието на река Дунав 15 организации от седем държави ще обезопасяват рискови за птиците електропроводи по поречието на река Дунав

С оглед на настоящите климатични и екологични кризи, необходимостта от защита на застрашените диви ...

09.10.2020
Село Белозем бе домакин на Национална среща на щъркеловите селища в България Село Белозем бе домакин на Национална среща на щъркеловите селища в България

За участие в събитието бяха поканени представители на различни селища от страната, които са известни с ...