Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Заключителната пресконференция по проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349

Заключителната пресконференция по проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349

На 25 ноември (сряда) 2020 г. ще се състои заключителната пресконференция по проект ACF/349 „Превенция чрез осведоменост“, www.ptainfo.eu, финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. Проектът „Превенция чрез осведоменост“  ACF/349 се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия.

В Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, 25 ноември, ще представим  изследването на отразяването на темата за домашно насилие и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия, проведено в рамките на проект „Превенция чрез осведоменост“, както и финалните резултати от основните дейности по проекта.

 

Събитието ще се проведе от 11:00 ч. онлайн на следния линк:

https://zoom.us/j/93462857979?pwd=MVZuckxLT3ZZc3AyZnRiaFNpMVVrUT09

Meeting ID: 934 6285 7979

Passcode: V56Q8v


Проектът „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

20.01.2021
9 жени са загубили живота си заради домашно насилие от март до май 2020 г. 9 жени са загубили живота си заради домашно насилие от март до май 2020 г.

Нови мерки за защита при домашно насилие предлага Министерството на правосъдието, публикувани за ...

12.01.2021
Конкурс „8 март” - Осъществете най-смелата идея за Международния ден на жените! Конкурс „8 март" - Осъществете най-смелата идея за Международния ден на жените!

8 март е ден, в който се честват политическите, икономическите, научните и културните постижения на ...