Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17Нова уредба за провеждане на конкурси за възлагане на предоставянето на социални услуги

Нова уредба за провеждане на конкурси за възлагане на предоставянето на социални услуги

В последните 20 години добрите резултати от социалната работа произлизат до голяма степен от развитието на нови и модерни социални услуги в общността, които позволяват не само по-ефективно и резултатно справяне с проблемите на социално изключване, но и по-ефикасно използване на ресурсите.  В България голяма част от иновативните модели бяха и са развивани от граждански организации, които мотивирани да търсят по-добри решения за подкрепяните от тях групи, създаваха условия за прилагането на новите модели. Признаване на партньорството в предоставянето на социални услуги за първи път се случи със Закона за социално подпомагане през 2002г., а 18 години по-късно след сериозно натрупана практика и резултати, новата правна рамка даде възможност за нов хоризонт за развитие на партньорството в името на едни от най-уязвимите – нуждаещите се от социална подкрепа. Надяваме се възможностите на регулацията сега да създадат реални мостове за диалог и намиране добри решения.

Влезлият в сила на 01.07.2020 г. Закон за социалните услуги (ЗСУ) урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България. В тази връзка в ЗСУ и в Правилника за прилагане на ЗСУ е регламентирана и нова процедура за възлагане на предоставянето на социални услуги а частни доставчици на социални услуги.

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ще откриете ТУК.

 

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

15.01.2021
Обществена консултация на Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. Обществена консултация на Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.

Настоящата стратегия за младежта е изготвена в изпълнение на чл. 4 от ЗМ. Тя има за цел да дефинира ...

15.01.2021
Девет държави от Черноморския регион с достъп до еврофинансиране за съвместни проекти и през новия програмен период Девет държави от Черноморския регион с достъп до еврофинансиране за съвместни проекти и през новия програмен период

Страните от Черноморския регион ще продължат да изпълняват съвместни проекти с европейско финансиране ...

15.01.2021
Поглед към бъдещето – ИНОЕЪР и иновативен обществен транспорт Поглед към бъдещето – ИНОЕЪР и иновативен обществен транспорт

На 14.01.21 г. се състоя изложение на превозни средства по повод 120-годишнината на градския транспорт в ...