Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22Ето кои експерти и лектори ще видите на 27 ноември – Регистрирайте се!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК И СЕГА за събитието на 27.11.2020 г. от 10:00 часа.

Тази седмица Български център за нестопанско право стартира новата инициатива „Да пораснем заедно: идеи и действия за по-добро утре“. Целта е да подкрепим социални предприятия от цялата страна, като им дадем нови идеи и инструменти за справяне с кризата, причинена от COVID – 19.


Бизнесите с кауза, както много други браншове у нас и по света, поеха голям икономически удар, пълните последствия от който тепърва предстои да усетим. Ето защо, създавайки новата програма, с мисълта да предоставим най-доброто, най-полезното и най-практичното, решихме да се обърнем към лидерите в сектора.


Днес ще ви запознаем с лекторите, които в рамките предстоящото обучение ще посветят времето си в подкрепа на общността от социални предприятия, с които Български център за нестопанско право работи.

Надя Захариева от Фондация „Америка за България“, модератор на Работна сесия 1

Надя Захариева е програмен директор на област „Бизнес, предприемачество и технологии“ във Фондация „Америка за България". Тя има 17-годишен опит в инвестициите и банкирането. Била е Мениджър инвестиции в програмата за финансиране на хотели в Българо-американска кредитна банка, а преди това в Българо-американски инвестиционен фонд. Завършила е Международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство в София.

 

Иван Димов от Фондация Сингъл степ, който ще представи финансовите инструменти и тяхното приложение в социалните предприятия.

Иван Димов е основател на фондация Сингъл Степ и управител на The Steps, социалното предприятие на фондацията..

Професионалната му кариера се развива в областта на финансите, като инвестиционен банкер и рисков инвеститор в Ню Йорк и Сидни, Австралия (Credit Suisse, Gramercy Communications Partners, Lazard), предимно в сферите на медии, телекомуникации и технологии.

Иван е съосновател и финансов директор на Bulgaria Innovation Hub в Сан Франциско, социално предприятие, което има за цел да подпомага предприемачеството в България и да улеснява достъпа на български технологични стартъпи до американския пазар – да създаде двустранен мост между българската предприемаческа екосистема и Силициевата долина.

 

Ewa Koncza, European Venture Philanthropy Association, която ще покаже добри примери за Venture philanthropy от Централна и Източна Европа.

Ewa Konczal става част от EVPA през май 2014 г. като мениджър за Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Ewa разпространява знанията за рисковата филантропия и социалните инвестиции в ЦИЕ.

Тя управлява първия полски VP Fund Valores, инициатива на общността в Полша. Ева има над 15 години опит в социалното предприемачество като представител на Ashoka в Полша и като директор на Ashoka за Централна и Източна Европа.

Преди Ашока, Ева е работила в Индия с Global March Against Child Labor, а в Египет с AIESEC и Египетско-полската асоциация на бизнесмените. Тя е създала Фондация „Вълшебната планина“, използвайки планинските спортове и естествената конна езда като инструменти за промяна за хора в неравностойно положение. Ева е носител на наградата за предприемачество и лидерство на възпитаниците на AIESEC. Има магистърска степен по маркетинг и мениджмънт.
Виктория Блажева от УниКредит Булбанк, която ще представи серия от банкови продукти за социални предприятия.

Виктория Блажева е първи вицепрезидент в УниКредит Булбанк. Тя е директор Комуникации, както и Diversity Manager на банката. Виктория е член на борда на директорите на Тръст за социална алтернатива; ръководи работната група по комуникационна стратегия на Съвета на жените в бизнеса в България; член е на комуникационната работна група на Асоциацията на банките в България; член на Европейската асоциация на комуникационните директори и на Harvard Club of Bulgaria. Основател е на инициативата The C-Suite Minimalists като част от MBA дисертацията ѝ в Warwick Business School. Автор на статии в Капитал, Мениджър, 24 часа, блогове и др. Завършила е бизнес програмата CORe на HBX Harvard Business School; професионалната програма „Иновации и предприемачество“ на Stanford Graduate School of Business; програмата за висши мениджъри на Harvard University, John F. Kennedy School of Government за стратегическо управление на неправителствени организации. Завършила е OU Business School, Великобритания и има диплома от London School of PR, където преподава, и др. Интересите ѝ са в сферите на предприемачеството, иновациите, образованието с фокус към повишаване на финансовата култура.

 

Георги Бресковски от Микрофонд АД, който ще продължи с опита на Микрофонд АД с кредитните продукти за социални предприятия.

Георги Бресковски  e изпълнителен директор на "Микрофонд" АД - първата българска неправителствена организация, занимаваща се с микрофинансиране, която се е трансформирала в търговска компания за финансиране на микро и малки фирми. Мисията на дружеството е да осигури бизнес кредити и за микро-предприемачи, да финансира нуждите на семействата с нисък доход и да поддържа добри финансови резултати, с цел обслужване на клиенти в дългосрочен план.

 

Пламена Димитрова от Фондация Reach for Change България, която ще разкаже къде и дали се срещат нуждите на социалните предприемачи и очакванията на финансиращите организации.

Пламена Димитрова е мениджър "Програми и комуникация" във фондация Reach for Change България. Част е от екипа на фондацията от 2015 година и е участвала в организирането на обучения, консултации и срещи за обмяна на опит за над 80 социални предприемачи в Инкубатора и Акселератора на фондацията. Отговаря за стратегическите комуникации и кампаниите на Reach for Change България. В партньорство с различни медийни партньори създава интервюта и истории, които разказват за развитието на социалните предприемачи и промяната, която постигат. 


Иван Нейков, Балкански институт за труда и социалната политика, модератор на работна сесия 2 „Политики за финансова устойчивост и растеж на социалните предприятия в България“

Иван Нейков е Председател на Управителния съвет на Балкански институт за труда и социалната политика. Има над 30 години опит в сферата на социалните политики, трудовото законодателство и индустриалните отношения.  Експертизата му включва изготвянето на анализи, експертни оценки и стратегии. 

 

Benjamin Mulliart, Advocate for Non-Profit Enterprises Network, който ще ни поговори за неравното третиране на социалните предприятия при достъпа до ресурси и пазари.   

Завършил Института за Европейски Проучвания и Колеж на Европа със специалност Европейски политики. Бенджамин Мълиарт имат над три годишен опит в сферата на европейските политики с фокус върху проблематиката на социалната икономика (здравеопазване, устойчиво финансиране и концепцията за социална Европа) и въпроси от значение за европейското право като търговия, интелектуално право и предприемачество.

 

Georgia Efremova от Главна дирекция по Икономически и Финансови въпроси към Европейската комисия, с която ще поговорим за развитието на финансови инструменти и експертна подкрепа за социални предприятия чрез инвестиционните програми на ЕС в следващия програмен период.

Georgia Efremova е експерт по политиките за инвестиции за социално въздействие към Европейската комисия, Главна дирекция по икономически и финансови въпроси, където в момента тя координира работата на Дирекцията по разработване на политиката на ЕС и финансови инструменти в областта на социалните инвестиции, разработена съвместно с Групата на ЕИБ и други международни финансови институции и която допринася за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие.

Това надгражда предишния й опит в Програмата за развитие на ООН в сферата на териториалното развитие и социалното включване в Централна и Източна Европа. Преди това Georgia Efremova е работила в областта на политиката за градско развитие и намаляването на бедността, КСО и финансите. Нейната академична подготовка включва проучвания по икономика (UIC Чикаго), политически науки (CEU Будапеща) и докторски изследвания по социална антропология (UCL Лондон).

Наталия Ефремова,
 Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на ОП Развитие на човешките ресурси. С нея ще обсъдим планираните инструменти и програми в рамките на ОПРЧР за новия програмен период.

Наталия Ефремова е заместник директор на ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“ в МТСП.

От 2003 година работи в сферата на присъединяването на България към Европейския съюз, управление на проекти и програмата за Развитие на човешките ресурси. Работи последователно в системата на здравеопазването, както и на труда и социалната политика. Основни интереси – инвестиции в знания и умения на хората, управление на иновативни подходи за развитие на сектора на социалното приобщаване.  По образование е магистър по Право и Финанси.

Кремена Григорова, „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, която ще разкаже за инструментите и програмите за устойчивост и растеж на социалните предприятия

Кремена Григорова е експерт „Оперативни програми“ във „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД от юни 2016г. Преди това е работила в Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на ОПРЧР, има 15 годишен опит в областта на финансово управление, мониторинг и контрол на международни програми и проекти предимно свързани със заетост и социална политика. Завършила е Университета за национално и световно стопанство, специалност „Маркетинг и  мениджмънт“.

 

Петър Начев, Дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, Министерство на труда и социалната политика. Той ще обърне внимание на плановете на Министерство на труда и социалната политика за развитие на социалното предприемачество в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Петър Начев е директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в Министерство на труда и социалната политика.

Притежава предприемачески опит в частния сектор като управител на фармацевтична компания. В публичния сектор работи последователно в структури на Министерство на здравеопазването, Министерски съвет и Народното събрание на Република България.

Средното си образование завършва във Френската езикова гимназия в София. Висше юридическо образование придобива в Университет Монпелие 1 (Франция), магистърска специалност – Банково и финансово право. Специализира на два пъти в Националната школа по администрация в Париж. Докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – тема „Теорията на парите и видове регулации“.


Инициативата се организира от Български център за нестопанско право, Българска Фондация Биоразнообразие, Фондация „Сингъл Степ“ и социално предприятия „Чудната градина“ и с подкрепата на Фондация „Америка за България", UniCredit Bulbank, Фондация Reach for Change и Балкански институт по труда и социалната политика.
 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

19.01.2021
Предприемачество за граждански организации - Онлайн обучение за начинаещи Предприемачество за граждански организации - Онлайн обучение за начинаещи

„След двадесет години ще бъдете по-разочаровани от нещата, които не сте направили, отколкото ...

09.12.2020
Коледни подаръци и картички с кауза от Каритас София Коледни подаръци и картички с кауза от Каритас София

В социално предприятие КаритАрт представяме ви продукти, които винаги носят своя собствена ...

09.12.2020
От една година патронажна кухня обслужва жители на Северозапада От една година патронажна кухня обслужва жители на Северозапада

Фондация "Проект Северозапад" с номинация за Човек на годинатаВ условията на тежката криза, породена от ...