Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
169 години по-късно - прилагаме ли Конвенцията и препоръките на Комитета за правата на хората с увреждания?- Когато прочетох съдебното решение за поставяне под запрещение, плаках най-много през живота си – защото вътре видях много обидни думи за личността на моята дъщеря.

- Ако сега се върнете назад, бихте ли минали отново по този път?

- Никога не бих минала отново през това. Но няма никаква алтернатива.

Думи на майка, поставила дъщеря си под запрещение

 

Това всъщност е историята на стотици майки и бащи в България, принудени да поставят под запрещение децата си заради:

  • подписване на официални документи - защото при вида на лицето с увреждане институцията отказва да признае способността му да комуникира и да изрази волята си, а и, най-вече, липсва ред, по който това да се случи;
  • това, че виждат запрещението като “единственото спасение“ за своите деца - с вярата, че ще бъдат защитени, ще има кой да се грижи за тях, че ще останат хора въпреки увреждането си.

Противно на надеждите, запрещението обрича дъщерите и синовете с интелектуални увреждания или с психични разстройства на гражданска смърт. Защо? Защото запрещението отнема правото на човека с увреждане да изразява волята и желанията си, така че те да имат стойност, да са валидни и другите да трябва да съобразят с тях. Запрещението зачерква личността. И друга алтернатива няма.


В края на миналата година, на 9 декември 2020 г., Министерски съвет публикува за обществено консултиране Проект на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026) на www.strategy.bg. Сред основните правителствени ангажименти, очертани в Проектоплана, е усъвършенстването на законодателството в посока гарантиране правата на хората с увреждания. В документа се обръща специално внимание на нуждата от предприемане на спешни и адекватни мерки за признаване на пълното право на хората с увреждания да упражняват правата си, независимо от вида и степента на увреждането им, и създаване на система от мерки, които да ги подкрепят във взаимодействието им със средата и обществото, от което всички сме част.

 

Да, обаче …


Въпреки че дава правилната посока, Проектопланът всъщност не съдържа адекватни и конкретни мерки за изпълнение на Препоръката на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (Комитета) по отношение на ангажиментите на страната ни по чл. 12 от Конвенцията за правата на хората с увреждания – „Равенство пред закона“, а именно:

 

„Комитетът препоръчва държавата – страна по Конвенцията, да промени законодателството си и да приеме Закона за физическите лица и мерките за подкрепа и да потвърди и признае пълната правосубектност на всички хора с увреждания, независимо какви, следвайки указанията на Общ коментар № 1 (2014) на Комисията Равнопоставеност пред закона. Той също препоръчва държавата – страна по Конвенцията, да създаде процедури за вземане на решения за подкрепа, в тясно сътрудничество с организации на хората с увреждания, и да осигури непрекъснато обучение по чл. 12 на Конвенцията за различните заинтересовани страни, включително и за членовете на съдебните институции, за специалистите по здравни грижи и социални помощи.“

 

Цитираният от Комитета Закон за физическите лица и мерките за подкрепа премина през 3 години дебати и 3 процедури на обществени консултации, но българското правителство неглижира законодателната инициатива за промяна на правната рамка, като отлага приемането на закона. Въпреки категоричната препоръка на Комитета законът да бъде приет, правителството отново го отлага за неясен бъдещ момент под претекст, че първо трябва да се направи анализ на конституционосъобразността на проектозакона.

 

„Няма философия – има човешки съдби, истории, които се случват.“

Думи на същата майка, поставила дъщеря си под запрещение, но бореща се за промяна на закона за всички – не само за дъщеря си.

 
Защо е важен Законът за физическите лица и мерките за подкрепа?


Законопроектът за физическите лица и мерките за подкрепа е забележителен с това, че въвежда цялостно нова гледна точка към личността на човека с увреждане и предвижда правни инструменти за гарантиране равнопоставеността му пред закона и в обществения живот. Законът предлага адекватна, справедлива и пропорционална система на подкрепа, която да осигури на всеки  пълнолетен гражданин възможността да упражнява правата си според своите желания и предпочитания. Това се потвърждава и от позицията на международната общност, която дава много висока оценка на законопроекта. Затова и не спират усилията на гражданското общество този обещаващ и справедлив нормативен акт да стане част от действащото законодателство.

 
Конституционосъобразност?!


Конвенцията за правата на хората с увреждания (Конвенцията) е ратифицирана със закон, приет от Народното събрание, и e в сила за България от преди 9 години - на 26 януари 2012 г. През 2016 г. българското правителство направи предложение за промяна на правната рамка в съответствие със стандартите на чл. 12 от КонвенциятаЗаконопроектът за физическите лица и мерките за подкрепа бе одобрен с Решение № 645 на Министерски съвет от 4 август 2016 г. и внесен от самото Правителство в 43-тото Народно събрание във варианта, цитиран в Препоръката на Комитета на ООН. Въпреки че получи подкрепата на всички парламентарни комисии, на които бе разпределен, предсрочното прекратяване на пълномощията на НС осуети внасянето на законопроекта в пленарна зала.


В нито един от тези етапи обаче не е била поставяна под въпрос конституционосъобразността на ЗФЛМП.

Неоснователното отлагане на приемането на ЗФЛМП на практика е незачитане на препоръката на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания и нарушение на ангажимента на страната ни по КПХУ. И, най-вече, неглижиране на ангажимента на държавата да полага особени грижи за лицата с увреждания, зачитайки тяхното достойнство и равнопоставеност в обществото.


Аргументите и предложенията ни за действие по повод плана на правителството изложихме в Становище на Български център за нестопанско право до Министър-председателя на РБ Бойко Борисов, Министъра на правосъдието Десислава Ахладова и Министъра на труда и социалната политика Деница Сачева.
 

Законодателна промяна искат хиляди българи


През 2018 г. подписката на Националната гражданска инициатива 7000 събра близо 12 000 подписа за премахване на запрещението и внасяне на проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа в НС. Въпреки задължението си по закон в тримесечния срок от внасянето на подписката народните представители не се произнесоха по направеното искане от гражданите за приемане на ЗФЛМП.

.
РОДЕНИ ГОТОВИ!

Сега, отново обединяваме гласовете си в искането за отмяна на запрещението.

От собствен опит знаем, че запрещението не помага, а прави човека по-уязвим и без възможности за защита. Знаем, че има друга възможност за тези хора и това е подкрепеното вземане на решения. Затова в кампанията РОДЕНИ ГОТОВИ представяме хората, които благодарение на подкрепата, живеят достойно и мечтаят. Техните лица може да видите и във фотографската изложба на витрините на пространство “Зона 21” в София, на ул. Христо Белчев 3 и в още 5 града в страната.

 

ПОДПИШЕТЕ ПЕТИЦИЯТА ЗА ОТМЯНА НА ЗАПРЕЩЕНИЕТО – за да покажем пред българските институции, че сме заедно в искането си за справедливост и достойнство за хората с увреждания. Подкрепете техните мечти, на родителите и семействата им, на всички професионалисти, които знаят, че всеки човек има право и с необходимата подкрепа може да бъде начело на собствения си живот.


Досега се подписаха близо 2 500 души, като петицията ще е отворена за подкрепа и споделяне до юни, когато ще бъде връчена на Законодателя.


Кампанията за премахване на запрещението и въвеждане на подкрепеното вземане на решение в България се реализира от Български център за нестопанско право и Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения и всички въвлечени самозастъпници и организации на и в подкрепа на хората с увреждания. Изпълнението на всички креативни продукти за „Родени готови“ е дело на глобалното студио за социална промяна Fine Acts.

Повече за РОДЕНИ ГОТОВИ – вижте на www.bornready.me 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

12.01.2021
Да ходиш на работа – история за една сбъдната мечта Да ходиш на работа – история за една сбъдната мечта

Роден е в неголям град в Южна България. Не познава баща си, на когото е кръстен, а майка си е виждал ...

10.12.2020
Наградата „Човек на годината“ 2020 е за работещите и доброволците в отделенията за пациенти с COVID-19 Наградата „Човек на годината“ 2020 е за работещите и доброволците в отделенията за пациенти с COVID-19

Традиционните награди за принос към правата на човека и правозащитността на Българския хелзинкски ...

10.12.2020
Онлайн обучение ”Права на хората с увреждания - социални услуги и лична помощ” Онлайн обучение "Права на хората с увреждания - социални услуги и лична помощ"

На 20 декември 2020 г. от 10:00 часа, ще се състои поредното онлайн обучение за правата на хората ...