Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
16Партньорство за местно икономическо развитиe: Покана

Партньорство за местно икономическо развитиe: Покана
ОБЩИНА МАДЖАРОВО
в партньорство с 
АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

Ви каним

да участвате в конференция на тема:

ПАРТНЬОРСТВО ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИEВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

11 и 12 февруари 2021 г.
Град Маджарово, ул. „Първа пролет” 1
Къща за гости „Долината на ВЪЛЧИЦАТА the WOLF”

Събитието се осъществява в рамките на Дейност „Партньорство за местно икономическо развитиe” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Дейността е насочена към повишаване на взаимодействието между администрацията, гражданите, бизнеса и техните организации при формулирането и изпълнението на публични политики за местно икономическо развитие. Диалогичността, обратната връзка и постоянната комуникация с всички заинтересовани страни са в основата на ефективното партньорско управление с гражданите и бизнеса.

 

Публикувано от: