Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
16Форум "НИЕ - граждани-ТЕ": ПОКАНА за участие

Форум "НИЕ - граждани-ТЕ": ПОКАНА за участие
АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ
Ви кани да участвате във форум

НИЕ - граждани-ТЕ

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
18 и 19 февруари 2021 г.
Град Хасково, ул. „Добруджа” 44

Събитието се осъществява в рамките на Дейност „НИЕ - граждани-ТЕ” по Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Дейността цели повишаване на гражданското ангажиране за решаване на въпроси от местно значение при провеждане на публични политики. Високата степен на гражданско ангажиране е основна характеристика на демократичното управление, в което обществото активно участва във вземането на решения и е двигател на промяната, политическа и неполитическа.

 

Публикувано от: