Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
16Универсален боец ли е дигиталният комуникатор на НПО

Универсален боец ли е дигиталният комуникатор на НПО

Със сигурност да комуникираш каузи е като да си жонгльор с вдигнати във въздуха много топки, които ловко посрещаш и внимаваш да не изпуснеш някоя. Това със вече го разбраха участничките, избрани за първото пилотно издание на обучението DigiComs, реализирано по съвместен проект на сдружение „ВИА СИВИК“ и фондация „ИМПАКТДРАЙВ“ и подкрепен финансово от БФЖ.


А какви са участничките в обучението?


Цветна мозайка от момичета и жени, в различни възрастови групи и професии. С различни интереси, очаквания и компетенции. Но това, което обединява тези уникални хора – от студентките, през работещите в НПО, до многоръката Шива, справяща се със сто роли и задачи едновременно – е желанието да усъвършенстват уменията и компетенциите си в сферата на дигиталната комуникация на каузи и активизъм. За да разширят своите хоризонти, да станат уверени и успешни експерти с нови възможности за професионална реализация в гражданския сектор.


Какво научиха в до тук обучението?


Продуктивно и интерактивно преминаха първите два модула от обучението, целящи да въведат в смисъла, духа и процесите в третия сектор, да начертаят спецификите в комуникирането на каузи така, че да привличат съмишленици и да постигат социална промяна. За целта, комуникаторите следва обмислено да създават стратегическия дизайн на цялостната комуникация на организацията като използват огромния потенциал на дигиталната среда. Стъпка по стъпка, участничките разбраха как и защо се изгражда имидж на НПО, как това се свързва с доверието и реализирането на каузата, с прозрачността и авторитета. Научиха тънкости, чрез които доставянето на определеното послание да стигне точно до тези, към които е насочено, по начин, които е ясен, разбираем, вдъхновяващ, ангажиращ.  

Една от най-сложните задачи за участничките се оказа създаването на комуникационна стратегия – базата, върху която се изграждат устоите на всяка организация. Без нея е като да градиш върху плаващи пясъци. Практическата работа провокира оригиналното мислене на участничките, научи ги едновременно да внимават за детайлите без да изпускат цялата картина, да бъдат проактивни, логически последователни и безотказни. И готови периодично да преразглеждат комуникационната стратегия, която не се създава веднъж за винаги, а трябва да сме гъвкави и адекватни на нуждите и търсенията на организацията.


Какво споделиха практиците от НПО сектора?


Дизайнът на обучителната програма включва уебинари, чиято основна цел е споделяне на опит от практици в гражданския сектор. Успешно реализирахме първата такава среща, на която поканихме като специални гости Павлета Алексиева – юрист в Български център за нестопанско право и Гергана Куцева, заместник директор на БФЖ. И двете „горят“ в това, което правят, което вдъхнови и ентусиазира участничките в обучението. Гостенките споделиха колко е важна за всяка организация добрата комуникация, как точно се случва комуникирането на каузите им, какви са спецификите и какво би могло да се подобри, за да се постигне по-голям ефект от дейността им. Не пропуснаха да говорят и за трудностите, които често ги изправят в състояние на криза. Негативното и манипулативно говорене ги поставя под въпрос смисъла за съществуването на НПО и мисиите, които преследват.     


Какво предстои?


Обучението на дигиталните ни комуникатори продължава във все по-интересни теми като дигитална среда и инструменти, създаване на съдържание, подходящо за канала на разпространение, дигитален сторителинг или разказвачеството като мощен подход за ангажиране и въздействие и още полезни срещи с практици и специалисти в различни сфери.


Надяваме с това обучение да въоръжим „универсалните ни бойци“ – дигиталните комуникатори, за да са успешни в битката за внимание, ангажиране за каузи и постигане на трайна положителна промяна.

 

Публикувано от: