Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22Предлагани промени в закона забраняват на домашните насилници да носят оръжие

Предлагани промени в закона забраняват на домашните насилници да носят оръжие
Препубликувано от Дневник

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане предложение за изменения в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) след изострянето на този проблем по време на пандемията, съобщи пресцентърът на ведомството.


Още при първите строги ограничителни мерки заради коронавируса през пролетта на миналата година случаите на домашно насилие са се увеличили с 12%, обажданията на трите телефонни линии - с 50%, а броят на имейлите се е увеличил три пъти, показват обобщените данни от трите горещи телефонни линии за сигнали за домашно насилие.


Промените ще отстранят слабости и пропуски в действащата нормативна база и ще изпълнят препоръките на Европейската комисия и на различни контролни и мониторингови механизми по конвенции на ООН в областта на правата на човека, се отбелязва в текста.


Сред основите цели на законопроекта са увеличаване на броя на хората, които имат право на защита по закона, увеличаване на мерките за защитата им и определяне на ефективни мерки както спрямо жертвите, така и спрямо извършителите. Ще бъдат увеличен и броят на програмите за превенция и специализираните
услуги за защита на пострадалите от домашно насилие. Като приоритет вносителят определя осигуряването на бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие и оптимизирането на производството за налагане на мерки за защита.


Мерки за защита


Сред мерките за защита на жертвите на домашно насилие промените предвиждат забрана на извършителя да приближава жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалия, както и да контактува с него под каквато и да е форма, включително по телефон.


Сред предложените промени е задължаване на насилника да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева; задължаването му да посещава програма за лечение на зависимости, ако е установено, че употребява наркотици или алкохол; забрана за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси и на пиротехнически изделия. За жертвите на домашно насилие е предвидено насочване към специализирани услуги за защита или програми за възстановяване.


Комисия за защита и превенция


Друг аспект на предлаганите изменения е създаване на национален орган, отговорен за политиките и координацията на действията на органите по превенция и защита от домашното насилие. Ще бъде изграден и Централен регистър за случаите на домашно насилие.


Към Министерския съвет се създава Национална комисия за превенция и защита от домашното насилие, наричана по-нататък "Националната комисия", е отбелязано в законопроекта. Неин председател ще е заместник министър-председател, определен от правителството. В състава й се включват заместник-министри на вътрешните работи, на социалната политика, на правосъдието, на външните работи, на здравеопазването, на образованието, на младежта и спорта, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. В комисията се включват и определени от председателя на Върховния касационен съд и главния прокурор техни заместници.


Регистър на случаите на домашно насилие


Законопроектът предвижда Към Националната комисия да бъде създаден Централен регистър за случаите на домашно насилие. Той ще съдържа база данни за:

 • актовете на домашно насилие
 • данни за пострадалите и извършителите и взаимоотношенията между тях
 • вид насилие - физическо, психическо, сексуално, емоционално, икономическо, ограничаване на права и др.
 • продължителност на насилието
 • причинени вреди на пострадалия
 • история на насилието в отношенията
 • подадени молби за издаване на заповед за защита
 • наложените мерки по ЗЗДН, Закона за МВР, Закона за закрила на детето и предоставените социални услуги физически и юридически лица, доставчици на социални услуги.

Помощ за пострадалите


За жертвите на домашно насилие законопроектът предвижда предоставяне на следните специализирани услуги за защита:

 • денонощна безплатна телефонна линия
 • консултативен център за пострадали от домашно насилие
 • кризисен център
 • подслон (защитено жилище) за настаняване след шестия месец от инцидента.
 • Услугите се предоставят безвъзмездно и независимо дали пострадалите са изразили съгласие да сътрудничат за разкриване на извършителя на насилието.

Снимка: PixabayАвтор: Видка Атанасова

Източник: Дневник, 14 януари 2021

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

20.01.2021
9 жени са загубили живота си заради домашно насилие от март до май 2020 г. 9 жени са загубили живота си заради домашно насилие от март до май 2020 г.

Нови мерки за защита при домашно насилие предлага Министерството на правосъдието, публикувани за ...

12.01.2021
Конкурс „8 март” - Осъществете най-смелата идея за Международния ден на жените! Конкурс „8 март" - Осъществете най-смелата идея за Международния ден на жените!

8 март е ден, в който се честват политическите, икономическите, научните и културните постижения на ...

11.01.2021
Търсим ново попълнение в екипа ни: КООРДИНАТОР ПРОЕКТИ Търсим ново попълнение в екипа ни: КООРДИНАТОР ПРОЕКТИ

Основните отговорности в дейността на координаторът проекти се състоят в:Изграждане и поддържане на ...