Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
11Проект „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция”

Фондация „Състрадание Алцхаймер България” и Гражданско сдружение „Алцхаймер – България” изпълняват едногодишен съвместен проект „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021 и дейностите продължават до месец юли 2021 г. Основната цел на проекта е изработване на концепция за специализиран дневен център за лица с Алцхаймер и други форми на деменция, заедно със свързани съпътстващи услуги в общността, като принос за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа и съответния План за действие за периода 2018-2021 година.

 

Проектът е насочен към институциите, а ползватели ще бъдат живеещите с болестта на Алцхаймер, деменция и сродни заболявания и техните семейства. Осъществено е проучване на съществуващи подобни услуги в Европа и тяхната ефективност за обществото. Предвижда се провеждането на застъпническа кампания, публикуване на информационни материали и на изготвената концепция за специализиран дневен център за лица с Алцхаймер и други форми на деменция. Ще бъдат проведени семинари в страната и заключителна кръгла маса в София, както и информационна кампания и дейности по осигуряване на публичност на проекта. 


 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

08.04.2021
Правата на детето в дигиталната среда – Генерален коментар на Комитета по правата на детето на ООН Правата на детето в дигиталната среда – Генерален коментар на Комитета по правата на детето на ООН

Дигиталната среда постоянно се разраства, като обхваща все повече информационни и комуникационни ...

26.03.2021
Покана за онлайн пресконференция по проект „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“ Покана за онлайн пресконференция по проект „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“

На 9 април 2021 г. от 9:30 часа ще се проведе откриваща онлайн пресконференция, на която са поканени ...

26.02.2021
Готови сме да вземем живота в ръцете си Готови сме да вземем живота в ръцете си

За вредата от запрещението и кампанията „Родени готови" Представете си, че някой ви отнеме ...