Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03Не лекуваме наркозависимите, а ги преследваме

Не лекуваме наркозависимите, а ги преследваме

Над 90% от общите разходи отиват за преследване на наркозависими, а под 10% се изразходват за грижа и лечение. За 6 години държавата е отделила около половин милиард лева за тях, а не харчим нищо за лечението им,  заяви на пресконференция Юлия Георгиева, председател на УС на Център за хуманни политики на пресконференция за финансирането на дейностите за борбата с наркотиците за периода 2014-2019 г. Центърът е с много богат опит в теорията и практическото прилагане на принципите на намаляване на здравните щети от употребата на наркотици  в България и в установяване и поддържане на контакти с организации, работещи в световен мащаб за създаване на нови и успешни политики за употребяващите наркотици.

Няма никакъв баланс между заложените в Националната стратегия за борба с наркотиците стратегически цели – намаляване на търсенето на наркотични вещества и намаляване на предлагането им.

Според две официални проучвания, направени през 2012 г. и 2016 г. , става ясно, че за период от 4 години има нарастване със 100 000 човека на тези, които употребяват наркотици.

През 2012 г. употребяващите наркотици са 8%, а през 2016 г. те стават над 11%. Тревожна е тенденцията на увеличаване на употребата на наркотици сред децата на възраст между 16 и 18 години.

Нито едно министерство не изразходва средства за превенция и грижа за наркозависимите.

От МОН са заявили, че нямат пряк ангажимент с хората, като за тези дейности разчитат на превантивно-информационните центрове. Дори парите, които влизат в спортното министерство, се използват само за превантивни филмчета и спортни програми.

За 6 години държавата е отделила около половин милиард лева за преследване на наркозависими, а не харчим нищо за тяхното лечение и грижа.

Психиатърът д-р Георги Василев заяви на свой ред, че трябва да има нормативна уредба, която да позволява изграждането на центрове и програми за превенция.

Ефективното лечение и рехалицитация не е само хуманна постъпка, тя и икономически ефективна, защото води до намаляване на криминалността.

Ето изводите от направеното проучване за периода 2014-2019 г.:

  • Разходването на средства относно за намаляване на предлагането на наркотици не е ефективно по отношение на намаляване на употребата им;
  • Дейностите по намаляване на търсенето в България се финансират недостатъчно, както като обща сума, така и като съотношение със средствата отпускани за намаляване на предлагането;
  • Няма ясно свързване на отпуснатите средства с постигането на заложените в Националната стратегия за борба с наркотиците стратегически задачи;
  • Липсата на адекватно остойностяване на превантивните, лечебни и рехабилитационни услуги в областта на зависимостите;
  • В повече случаи няма необходимата координация за дейностите по лечение и рехабилитация, а те се осъществяват “на парче”;
  • Продължава да има финансиране на лечебни и рехабилитационни дейности на база “исторически бюджет”
  • Няма никаква оценка на ефективността на извършваните дейности.

Снимка: Личен архивАвтор: Маргиналия

Източник: Маргиналия, 22 февруари 2021

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

26.02.2021
СЗО и УНИЦЕФ създадоха дигитална иновация за изчерпателна и достоверна информация относно пандемията от COVID-19 СЗО и УНИЦЕФ създадоха дигитална иновация за изчерпателна и достоверна информация относно пандемията от COVID-19

HealthBuddy+ е съвременният приятел и здравен експерт за всеки човек с компютър или мобилен ...

09.02.2021
Как трябва да гледаме на зависимостите? Как да помогнем на зависимите? Как трябва да гледаме на зависимостите? Как да помогнем на зависимите?

"Лечението на зависимости трябва да се случва на 4 етапа: биологично, психическо, социално и духовно ...

05.02.2021
Ваксиниране срещу коронавируса - лесни за разбиране насоки за хора с интелектуални затруднения Ваксиниране срещу коронавируса - лесни за разбиране насоки за хора с интелектуални затруднения

Фондация „Светът на Мария“ представя лесни за разбиране насоки за ваксинирането срещу ...