Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03Работете за защита правата на човека и демокрацията - станете част от БОЛД

Работете за защита правата на човека и демокрацията - станете част от БОЛД

Станете част от БОЛД.


Обръщаме се към Вас, защото вярваме, че симпатизирате на каузата на Български хелзинкски комитет (БХК). Каним ви да се присъедините към БОЛД – нашата общност от регистрирани привърженици, които работят за защита на правата на човека и демокрацията.


През 2019 г. БХК създаде БОЛД – Българска общност за либерална демокрация, за да събере заедно хора с либерално-демократични ценности, които искат да се включат в някои от дейностите ни за утвърждаване на демокрацията и правата на човека.


Заявете своя интерес за членство в общността на БХК – БОЛД, за да участвате в решенията за това как да се защитават правата на човека в нашата страна, какви позиции да се формират по важни въпроси на българската демокрация, и какви стратегии и приоритети да управляват правозащитната и про-демократична гражданска дейност.


Чрез БОЛД ние се стремим да подобрим сътрудничеството между професионалните правозащитници и други поддръжници на демокрацията в България, да развием нови стратегии за комуникация на общите ни ценности и да подобрим устойчивостта на гражданското общество срещу антидемократични кампании. 

В сегашната сложна обстановка на пандемия и криза, предстои да дискутираме теми като основните граждански свободи, гражданското участие в управлението, реформите в съдебната система, независимостта на съдиите и прокурорите, ролята на гражданските инициативи и неправителствените организации, свободата на медиите, равните права без дискриминация, политиките по отношение на малцинствата, качеството на публичната администрация, геополитическите измерения на демократичния процес, и др. Заявете своя интерес за участие!


Ние ще се свържем с тези от вас, които отговорят на нашия призив, ще ви дадем подробности и ще Ви помогнем да станете регистриран член на БОЛД с право на участие и на глас.


>> Да, заявявам интерес.


„Проектът „Изграждане на капацитет на БХК“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП [activecitizenfund.bg]. Основната цел на проект „Изграждане на капацитет на БХК“ е да увеличи институционалния капацитет на БХК, включително чрез развитие на фондонабирането от индивидуални донори.” 

„Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Български хелзинкски комитет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“
 

Публикувано от:

БОЛД - Българска общност за либерална демокрация

 

 

Сходни публикации

02.03.2021
Ранното детско развитие става ключов национален приоритет Ранното детско развитие става ключов национален приоритет

Необходимо е изграждане на общ компетентностен профил на специалистите, работещи с деца в ранна ...

01.03.2021
Силата на приобщаващото сътрудничество: ИНОЕЪР дизайн семинар Силата на приобщаващото сътрудничество: ИНОЕЪР дизайн семинар

ИНОЕЪР прикани гражданите на София да променят представите си за начина им на придвижване в града на ...

26.02.2021
Съдебната реформа отново под гражданска лупа в Русе Съдебната реформа отново под гражданска лупа в Русе

Русенската гражданска организация Сдружение „Център Динамика“, заедно с клуб „Отворено общество“ и Р ...